Om avdelningen för neurogeriatrik

Avdelningen för neurogeriatrik består av 12 forskargrupper och ca 90 anställda varav ca 20 är doktorander.

Avdelningsledning

Avdelningschef

Stf./bitr. avdelningschef

Per Nilsson

Senior forskare

Avdelningsadministratörer

Philipp Kreft

Administratör

Adresser

Besöksadresser

Karolinska Institutet
Sektionen för neurogeriatrik
BioClinicum J9:20 
Visionsgatan 4 
17164 Solna

ELLER:

Karolinska Institutet
Sektionen för Neurogeriatrik
Neo
Blickagången 16
141 52 HUDDINGE

Postadress

H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
H1 Neurogeriatrik,
171 77 Stockholm

HK
Innehållsgranskare:
Philipp Kreft
2023-08-21