Forskarutbildning och kurser på sektionen för Neurogeriatrik

Ca 20 doktorander är registrerade på sektionen för Neurogeriatrik. Dessutom ger vi ett antal forskarutbildningskurser och en avancerad kurs för i demenssjukdomar för kinesiska läkare och forskare. Vi samordnar också kliniska forskarskolan i molekylärmedicin och det Europeiska utbildningsnätverket SyDAD. Våra forskare är dessutom djupt engagerade i styrelsen för forskarutbildning, doktorandhandledarutbildning och introduktionskursen till forskarutbildning.

Forskarutbildningskurser som ges på sektionen

Neurodegenerativa sjukdomar: Från molekyl till behandling, #2629

Kursens mål är att erbjuda en bred insikt om klinisk symtomatologi, diagnos och behandlingsstrategier samt förståelse av de cellulära och molekylära mekanismerna bakom neurodegenerativa sjukdomar.

Kursledare: Helena Karlström och Elisabet Åkesson

Neurodegenerativa sjukdomar II - cellulära och molekylära mekanismer # 2630

Kursen är en fortsättning på kurs #2629 med syfte att ge en djupare förståelse av neurodegenerativa sjukdomar, med inriktning på molekylära mekanismer och tekniker som används för att studera dessa, samt behandlingsstrategier.

Kursledare: Sophia Schedin-Weiss, Per Nilsson och Lars Tjernberg

Alzheimers sjukdom: sjukdomsbild och molekylära mekanismer, #1584

Denna kurs ger aktuell kunskap om olika aspekter av Alzheimers sjukdom (AD) från kliniska symtom och diagnos till molekylära mekanismer och framtida behandling.

Kursen ges nästa gång 15-19 mars 2021

Kursledare: Per Nilsson och Anna Matton

Neurogenetik #2600

Syftet med kursen är att introducera begrepp och metod som tillämpas för mänskliga genetiska studier i allmänhet med exempel från mänskliga sjukdomar i nervsystemet och att använda denna kunskap för att förbereda och presentera muntliga presentationer samt ställa och besvara frågor.

Kursledare: Caroline Graff

Avancerad kurs i demenssjukdomar för kinesiska läkare och forskare

Centrum för Alzheimerforskningen anordnar en Fördjupningskurs i demenssjukdomar för kinesiska läkare och forskare, i samarbete med China International Exchange och Promotive föreningen för medicin och hälsovård (CPAM). Kursen innefattar Karolinska Institutet och Geriatriska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset samt andra geriatriska kliniker i Stockholm.

Läs mer på engelska sidan

Kliniska forskarskolan i molekylär medicin

Kliniska forskarskolan i molekylär medicin är ett forskarutbildningsprogram som upprätthålls genom gemensamma stöd från Karolinska Institutet och Region Stockholm. Syftet är att tillhandahålla forskningsintresserade läkare med en adekvat forskarutbildning, utformad för att tillgodose behovet av ökad och förbättrad translationell forskning. Endast läkare som är anställda av Region Stockholm är berättigade till forskarskolan.

Synaptic Dysfunction i Alzheimers sjukdom (SyDAD)

SyDAD är ett Europeiskt forskarutbildningsnätverk, sponsrat av Horizon2020, Marie Sklodowska-Curie Actions (GA676144), som utbildar 15 doktorander och utför ett gemensamt forskningsprogram med syfte att kartlägga mekanismerna bakom synaptisk dysfunktion i Alzheimers sjukdom (AD).