Administration vid institutionen för neurovetenskap

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor, mm.

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

IT-relaterade ärenden sköts av Karolinska Institutets centrala IT-avdelning. Läs mer om IT och telefoni.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från KI:s Universitetsförvaltning.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare

Sigge Berglann

Administrativ chef
0852487100

Ekonomi/redovisning (ekonomi@neuro.ki.se)

Patricia Kouassi

Ekonomihandläggare

Personalfrågor/HR (hr@neuro.ki.se)

Malin Guveus

HR-partner
0852487802

Axel Bergwik

Personalansvarig (tjänstledig från den 13 december 2022)

Team HR/Ekonomi per forskargrupp

Vi har grupperat HR- och ekonomifunktionerna i team Therese/Malin och team Patricia/Louise. Se fördelning i tabellen. Från och med nu är "ditt" team din huvudsakliga kontakt när det gäller HR eller ekonomifrågor.

Team Therese/Malin

Team Patricia/Louise

Grundutbildning

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör, grundutbildning

Elinor Schüberg

Utbildningsadministratör, grundutbildning

Forskarutbildning

Victoria Balabanova

Utbildningsadministratör, forskarutbildning

Kommunikation/webb

Charlotte Brandt

Kommunikatör och webbredaktör för NEURO