Administration vid institutionen för neurovetenskap

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor, mm.

Tillgänglighet i kvarter A3, Biomedicum under våren 2021

I enlighet med Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd uppmanar KI dem som har möjlighet att arbeta hemifrån. Adm-gruppen kommer därmed fortsättningsvis och tills vidare att arbeta på distans.

Vid behov och om det finns skälig anledning att träffas fysiskt kan vi givetvis ordna det, samtidigt som vi alla har ett ansvar att inte bidra till den snabba smittspridning som nu sker inom Stockholm.

Ni når oss som vanligt via e-post, telefon eller i Teams.

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

IT-relaterade ärenden sköts av Karolinska Institutets centrala IT-avdelning. Läs mer om IT och telefoni.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från KI:s Universitetsförvaltning.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare på administrationen

Administrativ chef

Sigge Berglann

Administrativ chef
0852487100

Ekonomi/Redovisning

Kontakt

E-post: ekonomi@neuro.ki.se

Therese Brogårde

Controller (föräldraledig)

Patricia Kouassi

Ekonomihandläggare

Personalfrågor/HR

Kontakt

E-post: hr@neuro.ki.se

Axel Bergwik

Personalansvarig

Adina Gustafsson

Personalhandläggare

Utbildningsadministration

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör, grundutbildning

Elinor Schüberg

Utbildningsadministratör, grundutbildning

Eva Noréns

Utbildningsadministratör, forskarutbildning
08-524 866 33

Kommunikation och webb

Charlotte Brandt

Kommunikatör och webbredaktör för NEURO

Team HR/Ekonomi per forskargrupp

Vi har grupperat HR- och ekonomifunktionerna i team Adina/Therese och team Axel/Patricia. Se fördelning i tabellen. Från och med nu är "ditt" team din huvudsakliga kontakt när det gäller HR eller ekonomifrågor.

Team Adina/Therese Team Axel/Patricia
Animal Behaviour Core Facility (ABCF) Borgkvist
Ampatzis Brodin
Carlén Carmine Belin
Ceccatelli Diaz-Heijtz
Deliagina Ehrsson
Falk El Manira
Fisone Fried
Grillner Fuxe
Harkany Herland
Hedlund Hökfelt
Hellgren Kotaleski Iovino
Hermanson Karlsson
Ibanez Kilteni
Kardamakis Klingberg
Kiehn Mulder
Lallemend Risling
Meister Santini
Meletis Ullén
Olson
Richter-Dahlfors
Shupliakov
Silberberg
IPS Core Facility