Administration vid institutionen för neurovetenskap

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor, mm.

Närvaro under sommaren 2022

Administrationen vid Neuro kommer att vara obemannad mellan den 18 juli-1 augusti. I nödfall, kontakta prefekten, biträdande prefekt eller administrativ chef under denna period.

Ledning

  • Prefekt: Gilberto Fisone, frånvarande 23 juni-10 juli (kan kontaktas under ledigheten)
  • Vice Prefekt: Lennart Brodin, frånvarande 4 juli-7 augusti (kan kontaktas under ledigheten)
  • Administrative chef (AC): Sigge Berglann, frånvarande 4 juli-7 augusti (kan kontaktas via e-post/telefon under ledigheten)

Ekonomi

  • Controller: Therese Brogårde, frånvarande 11-31 juli och 4-14 augusti (kan kontaktas via e-post/telefon under ledigheten)
  • Ekonomihandläggare: Patricia Kouassi, frånvarande 18 juli-21 augusti

HR

  • HR-ansvarig: Malin Guvéus, frånvarande 30 juni, 1, 8 juli, 14 juli-7 augusti, samt 11-12 augusti

Utbildning

  • Utbildningsadministratör, doktorandutbildning: Eva Noréns, frånvarande 4 juli-8 augusti
  • Utbildningsadministratör: Elinor Schüberg, frånvarande 7 juli-9 augusti
  • Utbildningsadministratör: Marianne Rothoff, frånvarande 27 juni-31 juli

Kommunikation & webb

  • Kommunikatör: Lotte Brandt, frånvarande 25 juli-28 augusti.

Vi önskar er alla en skön sommar!

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

IT-relaterade ärenden sköts av Karolinska Institutets centrala IT-avdelning. Läs mer om IT och telefoni.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från KI:s Universitetsförvaltning.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare på administrationen

Administrativ chef

Sigge Berglann

Administrativ chef
0852487100

Ekonomi/Redovisning

Kontakt

E-post: ekonomi@neuro.ki.se

Patricia Kouassi

Ekonomihandläggare

Personalfrågor/HR

Kontakt

E-post: hr@neuro.ki.se

Axel Bergwik

Personalansvarig (åter från föräldraledighet 29 augusti 2022)

Malin Guveus

HR-partner
0852487802

Adina Gustafsson (On Leave Of Absence)

Personalhandläggare, tjänstledig

Utbildningsadministration

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör, grundutbildning

Elinor Schüberg

Utbildningsadministratör, grundutbildning

Eva Noréns

Utbildningsadministratör, forskarutbildning
08-524 866 33

Kommunikation och webb

Charlotte Brandt

Kommunikatör och webbredaktör för NEURO

Team HR/Ekonomi per forskargrupp

Vi har grupperat HR- och ekonomifunktionerna i team Therese/vakant och team Axel/Anna/Patricia. Se fördelning i tabellen. Från och med nu är "ditt" team din huvudsakliga kontakt när det gäller HR eller ekonomifrågor.

Team HR/Ekonomi
Team Therese/Malin Team Anna (Axel)/Patricia
Ampatzis Borgkvist
Carlén Brodin
Ceccatelli Carmine Belin
Deliagina Diaz-Heijtz
Falk (+ IPS Core Facility) Ehrsson
Fisone (+ Animal Behaviour Core Facility - ABCF) El Manira
Grillner Fried
Harkany Fuxe
Hellgren Kotaleski Herland
Hermanson Hökfelt
Ibanez Iovino
Kiehn Karlsson
Lallemend Kilteni
Meister Klingberg
Meletis Mulder
Olson Risling
Richter-Dahlfors Santini
Shupliakov Ullén
Silberberg