Skip to main content

Administration vid institutionen för neurovetenskap

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor, mm.

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

IT-relaterade ärenden sköts av Karolinska Institutets centrala IT-avdelning. Läs mer om IT och telefoni.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från KI:s Universitetsförvaltning.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare på administrationen

Administrativ chef

Sigge Berglann

Administrativ chef
0852487100
0702981275
Administration
C4 Neurovetenskap

Therese Ljungquist

Administratör
Administration
C4 Neurovetenskap

Ekonomi/Redovisning

Sanam Dahlqvist

Ekonomihandläggare, Redovisningsansvarig

Therese Brogårde

Controller (föräldraledig)

Daniel Mugalu

Ekonomihandläggare

Personalfrågor/HR

 

Axel Bergwik

Personalansvarig

Adina Gustafsson

Personalhandläggare

Kommunikation och webb

Charlotte Brandt

Kommunikatör och webbredaktör för NEURO

Jag finns på plats i Biomedicum på tisdagar, kvarter A3 (Biomedicums administration).

Utbildningsadministration

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör, grundutbildning
08-524 870 31
Utbildning
C4 Neurovetenskap

Elinor Schüberg

Utbildningsadministratör, grundutbildning
08-524 867 80
Utbildning
C4 Neurovetenskap

Eva Noréns

Utbildningsadministratör, forskarutbildning
08-524 866 33
Forskarutbildning
C4 Neurovetenskap