Om institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Institutionen består av 23 forskargrupper och en administrativ avdelning. Vi bedriver både grundutbildning och forskarutbildning. Forskningen vid MMK är både preklinisk och klinisk och vi har ett nära samarbete med klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Nyheter från MMK