Cancergenetik, A Lindblom

Detta projekt fokuserar på precisionsmedicin - att definiera individer med ökad risk för cancer för att erbjuda genetisk rådgivning och cancerförebyggande åtgärder. Cancerpatienter och kontroller används för att utföra haplotype genome-wide association studies (GWAS) för att identifiera kromosomala loci, som föreslås ha genetiska riskmarkörer för att förutsäga ökad risk hos friska individer, eller ökad risk för återfall hos cancerpatienter. Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Projektansvarig

Lilian Pagrot
2024-02-01