STAR, Stockholm Aneurysm Research Group

Stockholm Aneurysm Research Group, STAR, är ett samarbetsnätverk för forskare med ett särskilt intresse av aneurysmsjukdom. Det övergripande syftet med nätverket är att förbättra vår kunskap om patogenes, etiologi av sjukdomen och förbättra våra diagnostiska färdigheter genom att identifiera patienter med hög risk för sjukdomsutvecklingen och för bristning, sk ruptur.