Cancergenetik, A Lindblom

Familjer där familjemedlemmar har mycket hög risk för sjukdom utgör ungefär 10 procent av alla fall av specifika cancerfall. En mellangrupp på ytterligare 15-25 procent utgör familjer med medelhög risk och resterande del av dessa sjukdomar orsakas av olika genetiska förändringar i samverkan med miljöfaktorer. I högriskfamiljer erbjuds prevention i form av kontroll-program, men också förebyggande, riskreducerande kirurgi. Till riskgrupper med lägre risk erbjuds främst olika kontrollprogram som utformas efter individens risk. Vi söker efter högriskgener med kopplingsanalys i familjer och lågriskgener med associationsstudier i stora fall- och kontrollstudier.

Projektansvarig

Annika Lindblom

Professor
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi