Cancergenetik

This page in English

Inom gruppen för cancergenetik arbetar vi med ärftliga cancersjukdomar, främst mag- och tarm-cancer, bröstcancer och gynekologisk cancer. Projekten syftar till att identifiera gener som pre-disponerar för dessa sjukdomar och erbjuda preventionsprogram till identifierade riskgrupper.

Forskargruppsledare

Professor, senior

Annika Lindblom

Enhet: Cancergenetik
E-post: Annika.Lindblom@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, L8:02
171 76 Stockholm

Forskningsområde

Familjer där familjemedlemmar har mycket hög risk för sjukdom utgör ungefär 10 procent av alla fall av specifika cancerfall. En mellangrupp på ytterligare 15-25 procent utgör familjer med medelhög risk och resterande del av dessa sjukdomar orsakas av olika genetiska förändringar i samverkan med miljöfaktorer. I högriskfamiljer erbjuds pre-vention i form av kontroll-program, men också före-byggande, riskreducerande kirurgi. Till riskgrupper med lägre risk erbjuds främst olika kontrollprogram som utformas efter individens risk. Vi söker efter högriskgener med kopplingsanalys i familjer och lågriskgener med associationsstudier i stora fall- och kontrollstudier.

Medlemmar i gruppen

Postdoc

Xiang Jiao

Enhet: Cancergenetik
E-post: xiang.jiao@ki.se

Anknuten

Kristina Lagerstedt

Telefon: 08-672 33 75
Enhet: Cancergenetik
E-post: Kristina.Lagerstedt@ki.se

Postdoc

Wen Liu

Enhet: Cancergenetik
E-post: wen.liu@ki.se

Anknuten

Hovsep Mahdessian

Enhet: Cancergenetik
E-post: hovsep.mahdessian@ki.se

Anknuten

Johanna Rantala

Telefon: 08-517 730 19
Enhet: Cancergenetik
E-post: Johanna.Rantala@ki.se

Forskare

Emma Tham

Telefon: 6089242
Enhet: Cancergenetik
E-post: Emma.Tham@ki.se

Doktorand

Jessada Thutkawkorapin

Enhet: Cancergenetik
E-post: jessada.thutkawkorapin@ki.se

Doktorand

Jenny Von Salomé

Enhet: Cancergenetik
E-post: Jenny.Von-Salome@ki.se

Doktorand

Karin Wallander

Enhet: Cancergenetik
E-post: karin.wallander@ki.se

Länkar

Genetik