Kvalitetsplan för institutionens utbildningsuppdrag

Varje år upprättas en kvalitetsplan för institutionens utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå.

Kvalitetsplanen sammanfattar det gångna året och definierar förbättringspunkter att genomföra de kommande åren.

Hämta tidigare kvalitetsplaner här:

Documents

KB
Innehållsgranskare:
2024-04-18