Skip to main content

Forskargrupp Inom Sarkoidos Epidemiologi

Sarkoidos är en systemisk granulomatös sjukdom som huvudsakligen påverkar lung- och lymfsystemet. Årligen diagnostiseras cirka 1100 individer med sarkoidos i Sverige. Vår grupp använder hälsovårdsdata av hög kvalitet för att genomföra omfattande undersökningar av riskfaktorer och patientutfall vid sarkoidos.

Vilka vi är

Vår forskningsgrupp inom sarkoidos epidemiologi ingår i gruppen för kronisk inflammatorisk sjukdoms epidemiologi. Vi tillhör avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna.

Elizabeth Arkema

Docent i Epidemiologi

Marios Rossides

Doktorand inom Epidemiologi

Vårt mål och uppdrag

Vårt övergripande mål är att bättre förstå orsakerna och utfall av sarkoidos. 

Våra särskilda mål är att:

  • Identifiera riskfaktorer för sarkoidos
  • Minska tiden från symptomdebut till bedömning
  • Förbättra behandlingsstrategier för sarkoidos
  • Minimera de långsiktiga konsekvenserna av sarkoidos

Vårt uppdrag är att leverera evidensbaserade svar på etiologiska och kliniska frågor med hjälp av epidemiologiska metoder.

Vår data

Sveriges högkvalitativa och omfattande hälsovårdsdata ger oss möjligheten att genomföra storskaliga studier om riskfaktorer och utfall. Dessa nationella data från hälso- och demografiskaregister utgör grunden för vårt datalager för forskning inom sarkoidos. Det berikas ytterligare med kliniska och laboratoriedata för ungefär 1500 personer som ingår i klinisk kohort om sarkoidos vid Karolinska Universitetssjukhus.

Vårt arbete är finansierat bland annat av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, SFO Epidemiologi och Karolinska Institutets stiftelser och fonder.

Samverkan

Vårt arbete samlar expertis från kliniker, immunologer och epidemiologer. Samarbeten är nödvändiga för utbyte av expertis från alla vetenskapliga områden och vi välkomnar forskare intresserade av forskning om sarkoidos att kontakta oss.

För närvarande har vi nära samarbete med följande avdelningar:

  • Avdelningen för lungmedicin, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet
  • Vårdavdelning Lung Allergi, Tema Inflammation och Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Avdelningen för immunologi och allergi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet
  • Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
  • Enheten för lungmedicin, Avdelningen för medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
  • Biobanken Norr, Laboratoriemedicin Västerbotten, Region Västerbotten

Utvalda publikationer

Work ability before and after sarcoidosis diagnosis in Sweden.
Arkema EV, Eklund A, Grunewald J, Bruze G
Respir Med 2018 Nov;144S():S7-S12

Epidemiology of sarcoidosis: current findings and future directions.
Arkema EV, Cozier YC
Ther Adv Chronic Dis 2018 Nov;9(11):227-240

Familial aggregation and heritability of sarcoidosis: a Swedish nested case-control study.
Rossides M, Grunewald J, Eklund A, Kullberg S, Di Giuseppe D, Askling J, et al
Eur. Respir. J. 2018 08;52(2):

Sarcoidosis mortality in Sweden: a population-based cohort study.
Rossides M, Kullberg S, Askling J, Eklund A, Grunewald J, Arkema EV
Eur. Respir. J. 2018 02;51(2):

Sarcoidosis incidence and prevalence: a nationwide register-based assessment in Sweden.
Arkema EV, Grunewald J, Kullberg S, Eklund A, Askling J
Eur. Respir. J. 2016 12;48(6):1690-1699

Familial aggregation of rheumatoid arthritis in sarcoidosis: a register-based case-control study in Sweden.
Arkema EV
Arthritis Rheumatol. 2016;68(Suppl 10

 

Skrivet om vårt arbete

Kontakta eller besöka oss

Du kan nå oss via följande kanaler: