Steg 1: Grönt ljus- godkännande av handledare till doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge

Här förklaras Steg 1 i processen för antagning av doktorander för handledare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

För att bli godkänd som handledare för en doktorand, krävs att den tilltänkta handledaren går en handledarutbildning samt att hen sedan ansöker om ett så kallat Grönt ljus. Grönt ljus innebär en bedömning av den tilltänkta huvudhandledarens lämplighet som handledare med fokus på track-record och tid för handledning.

Samtliga handledare ska vara väl förtrogna med KI:s regler för utbildning på forskarnivå

KI:s handledarutbildning

För att bli huvudhandledare vid Karolinska Institutet måste du först genomgå en handledarutbildning. Den obligatoriska utbildningen består av två delar:

1. KI:s webbkurs för forskarhandledare
Godkänt resultat från webbkursen får inte vara äldre än fem år vid antagning av ny doktorand. 

2. KI:s grundkurs för forskarhandledare
Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. 

Ansökan om Grönt ljus

Efter genomgången handledarutbildning är det dags att skicka in ansökan om Grönt ljus. Ansökningar till Grönt Ljus behandlas en gång i månaden.

Ansökan om Grönt Ljus ska vara utbildningsadministratören för forskarutbildning tillhanda senast en vecka innan mötet om beslut om Grönt ljus.

OBS! Beslutet om Grönt ljus gäller endast för handledarskap vid MedH. Det Gröna ljuset är giltigt i ett år.

Stegen för ansökan är följande:

 1. Den blivande handledaren fyller i Blankett för ansökan om Grönt ljus*

  *Intyg på genomgången handledarutbildning ska bifogas
  *Notera i kommentarrutan om det gäller en klinisk eller industridoktorand (anställd av annan arbetsgivare än KI)
   
 2. Handledarens avdelningschef på MedH signerar det Gröna ljuset (digital signatur är att föredra).
   
 3. Ansökan mejlas som PDF med digital signatur till forskarutbildning-medh@ki.se (Om ej möjligt med digital signatur, scanna blanketten och mejla som PDF).
   
 4. Återkoppling med besked kring Godkänt Grönt ljus sker från Ulrika Markne.

Kontakt 

Profile image

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör forskarutbildningen, MedH

Möten för beslut om Grönt Ljus VT-24 och HT-24

 • 11 januari
 • 1 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 27 juni

Ansökan godkänns av institutionens prefekt Petter Höglund, samt studierektor för forskarutbildningen Mattias Svensson.

UM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-03-28