HERM seminarieserie

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) anordnar seminarier med intressanta föreläsare från bland annat Karolinska Institutet cirka en gång i veckan.

Seminarieserien hålls på engelska på måndagar mellan 12:00-13:00, oftast i hybridformat, på plats i Gene i Neo, samt online via Zoom. För mer information, hänvisar vi till HERM:s engelska sidor.

Kontakt

Profile image

Nicole Marquardt

Senior Forskningsspecialist
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-03-14