Nicole Marquardt

Nicole Marquardt

Senior Forskningsspecialist
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 7, 14152 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Höglund Marquardt, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Induction of cytotoxic NK cells with a tissue-resident phenotype for treatment against human lung tumors
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 January 2024 - 31 December 2024
 • Harnessing human adaptive-like tissue-resident Natural Killer cells for treatment of lung cancer
  Cancerfonden
  1 January 2023 - 31 December 2025
 • Modifiera lunginfiltration av NK-celler i luftvägsinfektioner för att förhindra lungvävnadsskada
  KI Research Foundation
  1 January 2022 - 31 December 2023
 • Mapping NK cell heterogeneity and functions in human lung tissues in health and disease
  KID
  1 January 2022 - 31 December 2025
 • Swedish Research Council
  1 January 2022 - 31 December 2024
 • Prevention of NK cell-induced lung tissue-damage upon severe respiratory viral infections (SARS-CoV-2, Influenza A virus)
  Centrum för innovativ medicin (CIMED)
  1 January 2021 - 31 December 2023
 • Stiftelsen Tornspiran
  1 January 2021 - 31 December 2021
 • Harnessing intratumoral tissue-resident NK cells for treatment of lung cancer with inhibitory checkpoint blockade
  Centrum för innovativ medicin
  1 January 2021 - 31 December 2023
 • Metabolic regulation of tumor-infiltrating NK cells in human sarcoma
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 January 2020 - 31 December 2020
 • Human lung NK cells in severe respiratory viral infections
  Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond
  1 January 2020 - 31 December 2021
 • Humana NK cellers funktion och reglering vid infekction med influensavirus
  KI Research Foundation
  1 January 2019 - 31 December 2020
 • Funktion och manipulering av naturliga killer celler i virusinfektion i human lunga
  Stiftelsen Tornspiran
  1 January 2019 - 31 December 2019
 • Role and manipulation of human lung NK cells in influenza infection
  Åke Wibergs Stiftelse
  1 January 2019 - 31 December 2019

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • PhD, Immunology, Characterization of immunoregulatory NK cells, non-Treg T cells and mesenchymal stem cells, Department of Clinical Immunology and Rheumatology, Hannover Medical School, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI