Kontakta oss - Sthlm Breast Reconstruction Database

Projektledare och registerhållare är Jana de Boniface, jana.de-boniface@ki.se.

Jana de Boniface

Forskare

Forskargrupp: Bröstkirurgi, MMK

Hanna Karlsson

Projektkoordinator

Bedömningsgruppen

Bedömningsgruppen består av nedanstående representanter som har utsetts av alla Stockholms sjukhus med verksamhet inom bröst- och plastikkirurgi. Bedömningsgruppens uppgift är att bedöma inkommande ansökan om datauttag och/eller datainmatning. Mejla din ansökan eller dina frågor till jana.de-boniface@ki.se.

Jana de Boniface, Registerhållare

Anna Ljung Konstantinidou, Representant bröstkirurgi, Capio S:t Göran

Jakob Lagergren, Representant plastikkirurgi, Capio S:t Göran

Helena Ikonomidis Sackey, Representant bröstkirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Jessica Gahm, Representant plastikkirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Linda Nigard, Representant bröstkirurgi, Södersjukhuset AB

Catharina Eriksen, Representant plastikkirurgi, Södersjukhuset AB

Lilian Pagrot
2024-06-03