Fysisk träning för att förstärka cellgifters effekt mot bröstcancer

I Sverige insjuknar cirka 9 000 kvinnor varje år med bröstcancer, en siffra som har ökat stadigt sedan 1990-talet. Prognosen för bröstcancer har dock blivit bättre, och fler och fler kvinnor kan botas med en kombination av kirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling.

Det har blivit allt vanligare att patienter med tidig bröstcancer får medicinsk behandling innan de opereras. En fördel med att vända på den traditionella turordningen där kirurgi alltid kom först är att tumörerna krymper och den efterföljande kirurgin blir inte så omfattande. Om det sedan inte finns några levande cancerceller kvar i den vävnad som opereras innebär det att all bröstcancer har kunnat behandlas bort på medicinsk väg.

Det finns gott om studier som pekar på att fysisk träning spelar en viktig roll för kroppens försvar mot tumörer. Träning aktiverar immunförsvaret, motverkar trötthet och minskar vanliga biverkningar av cellgifter.

I vår studie vill vi undersöka om fysisk träning under cellgiftsbehandling som ges före operation kan leda till att fler patienter blir av med sin bröstcancer på medicinsk väg.

Studien inkluderar 712 patienter där hälften genom lottning får ett intensivt träningsprogram övervakat av fysioterapeuter, medan den andra hälften bara får rutinmässiga instruktioner kring nyttan av fysisk träning. Efter operationen jämför vi hur många som blev av med sin cancer redan innan operationen, vilka biverkningar de fått av cellgiftsbehandlingen samt eventuella skillnader i livskvalitet och muskelstyrka. Vi kommer därefter att följa patienternas hälsa under två år.

Om vi lyckas visa att fysisk träning har potential att förbättra effektiviteten av cellgiftsbehandling före operation vid bröstcancer har detta enorm betydelse även för behandling av andra cancerformer.

Projekt: Fysisk träning under neoadjuvant kemoterapi för bröstcancer för att öka patologiskt komplett respons: den randomiserade Neo-ACT studien
Jana de Boniface, Karolinska institutet

Studien är finansierad av Vetenskapsrådet

JD
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2024-06-04