Skip to main content

Utbildning vid HIC

Masterprogrammet i Hälsoinformatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering. Detta är avgörande för en säker vård av hög kvalitet och för företag som utvecklar IT-stöd för vården.

Programmet ges gemensamt av Karolinska Institutet (Centrum för Hälsoinformatik) och Stockholms universitet vilket innebär att kurserna ges på båda lärosäten.

Observera att eftersom detta är ett internationellt masterprogram så är ansökningstiden redan i januari. 

Mer information, länkar samt en informationsfilm finns på våra engelska sidor. (länk till information på engelska)

Utbildningsfrågor

 

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Unit for Health Informatics Centre
E-post: maria.appelgren@ki.se