Utbildning vid HIC

Centrum för Hälsoinformatik erbjuder akademisk utbildning inom hälsoinformatik till olika målgrupper såsom studenter inom olika hälsoprofessions- och/eller data- och systemvetenskapliga program samt till verksamma inom vård och omsorg.

Våra kurser är ämnade att förbättra kunskapen om hur informatik bidrar till bättre hälsa för individen, samt förbättrad vård och folkhälsa. Kurserna är inriktade mot design, utvärdering och implementering av digitala hälsotjänster, samt hantering av kliniska data och information.

Grundnivå

Health Care organisation and management in the Digital Age (7,5 hp) 1QA116 (ges endast på engelska)

Avancerad nivå

Masterprogram

Joint Master's Programme in Health Informatics (ges endast på engelska)

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg.

Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering. Detta är avgörande för en säker vård av hög kvalitet och för företag som utvecklar IT-stöd för vården.

Programmet ges gemensamt av Karolinska Institutet (Centrum för Hälsoinformatik) och Stockholms universitet vilket innebär att kurserna ges på båda lärosäten.

Ansök i tid: Observera att eftersom detta är ett internationellt masterprogram så är ansökningstiden redan i januari.

Uppdragsutbildning

Joint Master's Programme in Health Informatics som uppdragsutbildning (ges endast på engelska)

Forskarnivå

Methods for Design and Formative Evaluation of eHealth Interventions (3 hp) 5301, ges nästa gång HT2023.

Kontakt

Nadia Davoody

Assisterande lektor
0702479503

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör