Praktiskt om etik

På denna sida hittar du en mängd praktisk information om etik i kliniken, insamlat av CHE:s seniora rådgivare Marie Chenik.

Marie Chenik

Senior rådgivare CHE

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Marie Cheniks nyhetsbrev "Etik i praktiken" genom att maila.

Aktuellt i coronatider

Ett aktuellt ämne i coronatider är prioritering inom vården, särskilt intensivvården. Niklas Juth är en av dem som arbetat fram Socialstyrelsens nya riktlinjer för prioritering, här i en intervju med KI:s Medicinvetarna.

Etikpristagarens seminarium

Här finns videofilmerna från etikpristagare Marie Cheniks seminarium i oktober 2019. Klicka i övre högra hörnet för att välja film.

Här hittar du programmet för etikprisseminariet Etik i praktiken i oktober 2019.

En konferensrapport från seminariet.

Mer om Smers etikpris finner du här.

Aktuell rapport

En rapport har författats med titeln "Bevakning av ny information om hälso- och sjukvårdsetik - en undersökning av etikgruppernas mötesanteckningar inom landstingen och regionerna som möjlig informationskälla". Läs rapporten i sin helhet här.

Omvärldsbevakning

Augusti 2021

Juli 2021

Juni 2021

Maj 2021

April 2021

Mars 2021

Februari 2021

Januari 2021

December 2020

November 2020

Oktober 2020

September 2020

Augusti 2020

Juli 2020

Juni 2020

Maj 2020

Mars och April 2020

Februari 2020

Januari 2020

Hösten 2019

Våren 2019

Hösten 2018

Våren 2018

Hösten 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Organiserat etikarbete

En poster om etikarbete på Karolinska universitetssjukhuset, 2011

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd 2012.

Tips för lokala etikarbetsgrupper från Svenska Läkaresällskapet 2018.

Nationella etiknätverket

Ny organisation

Nationella etiknätverket har 2018 fått en ny organisation med en styrgrupp. Kontaktpersonen för styrgruppen: Rose-Marie Isaksson rose-marie.isaksson@norrbotten.se

Nytt etiknätverk

Våren 2019 har SKR erbjudit regionledningarna att bilda ett nytt Nationellt nätverk för etikfrågor inom hälso- och sjukvården. Nätverket har i uppdrag att samla representanter för regionerna som arbetar strategiskt med etikfrågor i hälso- och sjukvården.

Historik

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset (KS) vid en träff med representanter från landets etikgrupper. Marie Chenik, etiksamordnare på KS, var initiativtagare och sammankallande. Sedan dess har etiknätverkets medlemmar samlats på en konferens varje år.

Mer information

Kartläggning av etikgrupper på landstings- och regionnivå 2015.

Enkät till Nationella etiknätverkets medlemmar 2017.

Nationella etiknätverkets konferenser 2004-2017.

Mötesanteckningar Nationella etiknätverket 17 november 2017.

Mötesanteckningar Nationella etiknätverket 2019.

 

Mer information om etik i praktiken.

 

Kontaktperson: Senior rådgivare RN. M.Sc. inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

Marie Chenik har fått Karolinska Institutets Etikpris 2013, vidare har hon erhållit Smers etikpris för 2018.

Syftet med webbsidan är att underlätta för alla intresserade att följa och förstå etikfrågor inom hälso- och sjukvården samt att stimulera etikdebatten och etikarbetet genom att:

  • Erbjuda en regelbunden omvärldsbevakning som berör aktuella etiska frågeställningar och etiska problem inom hälso- och sjukvården.
  • Sprida kunskap om medicinsk etik, allmänt om hälso- och sjukvårdsetik och om praktiskt etikarbete.
  • Redovisa fakta och etiska aspekter på aktuella frågor i korta sammanfattande texter.
  • Informera om aktuella händelser, kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands.