Skip to main content

Kontakta LIME

Välkommen till LIME, Karolinska Institutet, Campus Solna

Kontaktuppgifter

Besöks- och leveransadress

Tomtebodavägen 18A, plan 4
Widerströmska huset
KI campus Solna

OBS! NASP finns på Granits väg 4

Karta över Campus Solna

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Att: [Mottagarens namn]
171 77 STOCKHOLM

E-post

fornamn.efternamn@ki.se

Telefon

Direktnummer eller via växel 08-524 800 00

Det går även att kontakta LIME på info@lime.ki.se

Profilsida

Anställda på KI har en egen profilsida med utökad kontaktinformation. Sök med hjälp av namn i sökfältet.

Ledning

Prefekt

08-524 868 86
C3.FyFa.Molekylär Arbetsfysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Stf prefekter

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Gert Helgesson

Professor
08-524 837 67
C7.Etik.Helgesson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Administrativ chef

Per Hanvik

Administrativ chef
08-524 833 44
K9.STÖD.ADM
K9 Global folkhälsa

Administration

Avdelningar och centrum

Lärandeavdelningen

Lärandeavdelningen samlar forskargrupper och forskare med bakgrund inom olika hälso- och sjukvårdsyrken, utbildning och psykologi. Här finns spetskompetens inom förebyggande och främjande nationell och global hälsovård samt ett brett spektrum av metoder såsom enkätdesign, psykometrisk, intervjuteknik och etnograf.

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

HIC arbetar med forskning, utveckling, utbildning samt forskarutbildning inom hälsoinformatik.

Medical Management centrum (MMC)

Vid MMC studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

CHE är ett samarbete mellan berörda enheter på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

NASP är statens och Stockholms läns landstings centrala expertenhet inom självmordsforskning och självmordsprevention.

Avdelningen för innovativ vård

Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap

Forskargrupper och enheter

Överskikt över alla forskargrupper/enheter vid LIME.