Skip to main content

Etik i praktiken

Aktuella händelser

  • Smers kommande seminarier 2019: Etikpristagarens seminarium den 17 oktober ”Etik i praktiken”. Etikdagen 2019 den 12 december. Mer information finns här.

  • Marie Chenik, 2018 års mottagare av Smers etikpris anordnar tillsammans med Smer ett seminarium i oktober. Ämnet för seminariet är etik i praktiken; hur ser vi till att de etiska normer och värderingar som uttrycks i lagar och regelverk får genomslag i den kliniska vardagen? Mer information och anmälan här.

  • Intensivkurs i medicinsk etik för ST-läkare i Stockholm 8 och 15 november. Läs mer här.

  • Inbjudan till Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag den 29 november 2019. Tema: Prioriteringar – en del av läkekonsten? Att delta i etikdagen är kostnadsfritt.

  • Inbjudan från Smer till Etikdagen 2019 den 12 december kl. 9.30-16.00. Vart är vi på väg? Vilka mål och värden ska styra hälso- och sjukvården? Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm. Program presenteras inom kort. Länk till anmälan.

  • Aktuella konferenser, kurser och seminarier i utlandet finns samlade här.

Aktuell rapport

En ny rapport har författats med titeln "Bevakning av ny information om hälso- och sjukvårdsetik - en undersökning av etikgruppernas mötesanteckningar inom landstingen och regionerna som möjlig informationskälla". Läs rapporten i sin helhet här.

Aktuella etikfrågor i korthet

Artificiell intelligens (AI)

Digitalisering i vården

Etisk bedömning av nya metoder

Fosterdiagnostik

Genredigering

Obeprövade metoder

Organ- och vävnadsdonation

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Prioritering

Sena aborter

Styrmodeller

Surrogatmödraskap

Åldersbedömning asylsökande

Omvärldsbevakning

September 2019

Juli - Augusti 2019

Juni 2019

Maj 2019

April 2019

Mars 2019

Februari 2019

Januari 2019

Hösten 2018

Våren 2018

Hösten 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Lokala etikgrupper

Nationella organisationer

Internationella organisationer

Litteratur om etik

Organiserat etikarbete

En poster om etikarbete på Karolinska universitetssjukhuset, 2011

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd 2012.

Tips för lokala etikarbetsgrupper från Svenska Läkaresällskapet 2018.

Nationella etiknätverket

Aktuellt

Under 2018 har Nationella etiknätverket fått en ny organisation med en styrgrupp. Kontaktpersonen för styrgruppen: Rose-Marie Isaksson rose-marie.isaksson@norrbotten.se

Historik

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset (KS) vid en träff med representanter från landets etikgrupper. Marie Chenik, etiksamordnare på KS, var initiativtagare och sammankallande. Sedan dess har etiknätverkets medlemmar samlats på en konferens varje år.

Nytt etiknätverk

Våren 2019 har SKL erbjudit regionledningarna att bilda ett nytt Nationellt nätverk för etikfrågor inom hälso- och sjukvården. Nätverket har i uppdrag att samla representanter för regionerna som arbetar strategiskt med etikfrågor i hälso- och sjukvården. Kontaktperson på SKL: Olle Olsson, handläggare.

 

Kartläggning av etikgrupper på landstings- och regionnivå 2015.

Enkät till Nationella etiknätverkets medlemmar 2017.

Nationella etiknätverkets konferenser 2004-2017.

Mötesanteckningar Nationella etiknätverket 17 november 2017.

Mötesanteckningar Nationella etiknätverket 2019.

 

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd 2012.

Mer information om etik i praktiken.

 

Kontaktperson: Senior rådgivare RN. M.Sc. inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

Marie Chenik har fått Karolinska Institutets Etikpris 2013, vidare har hon erhållit Smers etikpris för 2018.

Syftet med webbsidan är att underlätta för alla intresserade att följa och förstå etikfrågor inom hälso- och sjukvården samt att stimulera etikdebatten och etikarbetet genom att:

  • Erbjuda en regelbunden omvärldsbevakning som berör aktuella etiska frågeställningar och etiska problem inom hälso- och sjukvården.
  • Sprida kunskap om medicinsk etik, allmänt om hälso- och sjukvårdsetik och om praktiskt etikarbete.
  • Redovisa fakta och etiska aspekter på aktuella frågor i korta sammanfattande texter.
  • Informera om aktuella händelser, kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands.