Etik i praktiken

Kontaktperson: Senior rådgivare RN. M.Sc. inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

Marie Chenik har fått Karolinska Institutets Etikpris 2013.

Syftet med webbsidan är att underlätta för alla intresserade att följa och förstå etikfrågor inom hälso- och sjukvården samt att stimulera etikdebatten och etikarbetet genom att:

  • Erbjuda en regelbunden omvärldsbevakning som berör aktuella etiska frågeställningar och etiska problem inom hälso- och sjukvården.
  • Sprida kunskap om medicinsk etik, allmänt om hälso- och sjukvårdsetik och om praktiskt etikarbete. Redovisa fakta och etiska aspekter på aktuella frågor i korta sammanfattande texter.
  • Informera om aktuella händelser, etikkurser, etikseminarier och etikkonferenser i Sverige och utomlands.

Aktuella händelser

  • "Dags att ta grepp om etiken". Tisdagsdebatt den 20 mars i SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Mer information här.

  • 12 april 9.30-16.00. Seminarium med Smers etikpristagare Elisabeth Rynnings: Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman i vården av frihetsberövade personer. Plats: Centralposthuset Aulan, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm. 

    Anmäl intresse här. Mer information här.

  • DNS - De nödvändiga samtalen. En tvådagars kurs för läkare som hålls på KI i Stockholm 4-5 juni 2018. Läs mer här.

  • Intensivkurs i etik för ST-läkare i Stockholm i november 2018. Inbjudan finns här.

  • Aktuella konferenser, kurser och seminarier i utlandet finns samlade här.

Aktuella etikfrågor i korthet

Digitalisering i vården

Etisk bedömning av nya metoder

Fosterdiagnostik

Genredigering

Obeprövade metoder

Organ- och vävnadsdonation

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Prioritering

Sena aborter

Styrmodeller

Surrogatmödraskap

Åldersbedömning asylsökande

Omvärldsbevakning

Februari 2018

Januari 2018

Hösten 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Nationella organisationer

Internationella organisationer

Litteratur om etik

Organiserat etikarbete

En kvalitativ och kvantitativ studie, 2001

En poster om etikarbete på Karolinska universitetssjukhuset, 2011

En skrift om etikarbetet på Karolinska sjukhuset 2000 - 2002

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd. 2012.

Nationella etiknätverket

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset (KS) vid en träff med representanter från landets etikgrupper. Marie Chenik, etiksamordnare på KS, var initiativtagare och sammankallande. Sedan dess har etiknätverkets medlemmar samlats på en konferens i november varje år.

Under 2018 får Nationella etiknätverket en ny organisation. 

Tills den kommer på plats är Viveca Andersson i etiknätverkets arbetsutskott ansvarig för medlemslistan. Viveka.Andersson@regionhalland.se

Årets konferens blir den 31 maj i Linköping. Kontaktpersonerna för årets konferens är: Ulrica Swartling, Anders Castor, Rose-Marie Isaksson och Rolf Ahlzén.

Kartläggning av etikgrupper på landstings- och regionnivå 2015.

Enkät till Nationella etiknätverkets medlemmar 2017.

Rapporter och presentationer från Nationella etiknätverkets konferenser.

 

 

Länkar