Etik i praktiken

Kontaktperson: Senior rådgivare RN. M.Sc. inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

Marie Chenik har fått Karolinska Institutets Etikpris 2013.

Syftet med webbsidan är att underlätta för alla intresserade att följa och förstå etikfrågor inom hälso- och sjukvården samt att stimulera etikdebatten och etikarbetet genom att:

  • Erbjuda en regelbunden omvärldsbevakning som berör aktuella etiska frågeställningar och etiska problem inom hälso- och sjukvården.
  • Sprida kunskap om medicinsk etik, allmänt om hälso- och sjukvårdsetik och om praktiskt etikarbete. Redovisa fakta och etiska aspekter på aktuella frågor i korta sammanfattande texter.
  • Informera om aktuella händelser, etikkurser, etikseminarier och etikkonferenser i Sverige och utomlands.

Aktuella händelser

Marie Chenik, som under många år arbetat med etikfrågor inom vården och också driver denna webbplats, har fått Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2018 för "betydande insatser och stora engagemang för att utvecka det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvårdens verksamheter samt informera och stödja dess personal". Priset delades ut under en ceremoni i SMER:s lokaler i början av december. Grattis Marie!

 

 

 

 

 

  • Workshop on Autonomy, Stockholm University, May 16 ‒18, 2019. Call for abstracts, deadline: February 15, 2019. For detailed information, please see here.

  • Nationella Etiknätverkets konferens 2019. Arrangör: Region Gotland. Plats: Visby. Datum: 12-13/9 2019.

  • Intensivkurs i medicinsk etik för ST-läkare i Stockholm 8 och 15 november. Läs mer här.

  • Aktuella konferenser, kurser och seminarier i utlandet finns samlade här.

Aktuell rapport

En ny rapport har författats med titeln "Bevakning av ny information om hälso- och sjukvårdsetik - en undersökning av etikgruppernas mötesanteckningar inom landstingen och regionerna som möjlig informationskälla". Läs rapporten i sin helhet här.

Aktuella etikfrågor i korthet

Artificiell intelligens (AI)

Digitalisering i vården

Etisk bedömning av nya metoder

Fosterdiagnostik

Genredigering

Obeprövade metoder

Organ- och vävnadsdonation

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Prioritering

Sena aborter

Styrmodeller

Surrogatmödraskap

Åldersbedömning asylsökande

Omvärldsbevakning

Januari 2019

Hösten 2018

Våren 2018

Hösten 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Lokala etikgrupper

Nationella organisationer

Internationella organisationer

Litteratur om etik

Organiserat etikarbete

En kvalitativ och kvantitativ studie, 2001

En poster om etikarbete på Karolinska universitetssjukhuset, 2011

En skrift om etikarbetet på Karolinska sjukhuset 2000 - 2002.

Nationella etiknätverket

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset (KS) vid en träff med representanter från landets etikgrupper. Marie Chenik, etiksamordnare på KS, var initiativtagare och sammankallande. Sedan dess har etiknätverkets medlemmar samlats på en konferens i november varje år. Under 2018 får Nationella etiknätverket en ny organisation. 

 

Kartläggning av etikgrupper på landstings- och regionnivå 2015.

Enkät till Nationella etiknätverkets medlemmar 2017.

Nationella etiknätverkets konferenser 2004-2017.

Mötesanteckningar Nationella etiknätverket 17 november 2017.

 

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd 2012.

 

Etik