Etik i praktiken

Kontaktperson: Senior rådgivare RN. M.Sc. inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

Marie Chenik har fått Karolinska Institutets Etikpris 2013.

Syftet med webbsidan är att underlätta för alla intresserade att följa och förstå etikfrågor inom hälso- och sjukvården samt att stimulera etikdebatten och etikarbetet genom att:

 • Erbjuda en regelbunden omvärldsbevakning som berör aktuella etiska frågeställningar och etiska problem inom hälso- och sjukvården.
 • Sprida kunskap om medicinsk etik, allmänt om hälso- och sjukvårdsetik och om praktiskt etikarbete. Redovisa fakta och etiska aspekter på aktuella frågor i korta sammanfattande texter.
 • Informera om aktuella händelser, etikkurser, etikseminarier och etikkonferenser i Sverige och utomlands.

Aktuella händelser

 

 • Inbjudan till Smers etiksamtal i Almedalen 2-4 juli 2018.

  Måndagen den 2 juli: AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna?

  Tisdagen den 3 juli: Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma?

  Onsdagen den 4 juli: Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart?  Mer information här.

 • Intensivkurs i etik för ST-läkare i Stockholm i november 2018. Inbjudan finns här.

 • Svensk förening för Narrativ medicin bjuder in till en Workshop i narrativ medicin på Kungälvs sjukhus fredag och lördag den 16-17 november 2018. Workshopen anordnas i samarbete med Kungälvs sjukhus, sjukhuskyrkan Kungälv, Columbia University och Göteborgs Universitet. Medverkar: Deepthiman Gowda associate professor och internmedicinare på Columbia University Medical center i New York, Ildikó Márky professor i barnonkologi, Astrid Seeberger docent och författare och Svante Weyler förläggare. Anmäl dig här.

 • Aktuella konferenser, kurser och seminarier i utlandet finns samlade här.

Aktuella etikfrågor i korthet

Artificiell intelligens (AI)

Digitalisering i vården

Etisk bedömning av nya metoder

Fosterdiagnostik

Genredigering

Obeprövade metoder

Organ- och vävnadsdonation

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Prioritering

Sena aborter

Styrmodeller

Surrogatmödraskap

Åldersbedömning asylsökande

Omvärldsbevakning

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

Hösten 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Nationella organisationer

Internationella organisationer

Litteratur om etik

Organiserat etikarbete

En kvalitativ och kvantitativ studie, 2001

En poster om etikarbete på Karolinska universitetssjukhuset, 2011

En skrift om etikarbetet på Karolinska sjukhuset 2000 - 2002.

Nationella etiknätverket

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset (KS) vid en träff med representanter från landets etikgrupper. Marie Chenik, etiksamordnare på KS, var initiativtagare och sammankallande. Sedan dess har etiknätverkets medlemmar samlats på en konferens i november varje år. Under 2018 får Nationella etiknätverket en ny organisation. 

 

Kartläggning av etikgrupper på landstings- och regionnivå 2015.

Enkät till Nationella etiknätverkets medlemmar 2017.

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd 2012.

Nationella etiknätverkets konferenser 2004-2017.

Möte Nationella etiknätverket 17 november 2017.

Foto: Marie Halminen