Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk

Projektidén är att förstå effekterna av att anställda uppmanas eller tvingas arbeta hemifrån pga smittspridningen av Covid-19, för att på basis av denna kunskap utveckla råd till arbetsgivare, fack och arbetstagare för hur arbete i hemmet kan göras hållbart.

Projektet 

I projektet studeras dessutom mer långsiktiga effekter av det påtvingade hemarbetet, 
dvs vilka erfarenheter och arbetssätt tas med in i det ”nya normala” arbetslivet efter 
att restriktionerna kring social distansering lättas.  

Syftet är att utveckla fördjupad kunskap om vad som händer med arbetsmiljön och
människors upplevda välbefinnande samt produktivitet i arbetslivet när de tvingas till 
digitalt medierat distansarbete i hemmet. Studien syftar också till att utveckla kunskap 
om vad som händer post Corona och varför.  

Vi studerar och syftar till att besvara följande frågeställningar: 

  • hur kan digitalt medierat distansarbete organiseras, ledas och genomföras 
    för att åstadkomma både god arbetsmiljö och produktivitet? 
  • Vilka är erfarenheterna bland ledning och anställda och vad beror de på? 
  • Vilka blir effekterna när en individs gränshanteringsstrategi utmanas? 
  • Utifrån erfarenheterna från Coronakrisen, hur har arbetssätt utvecklats och 
    förändrats när restriktionerna kring social distansering lättat? 

Deltar i studien gör två olika svenska kommuner.

Är du intresserad av att delta i studien?

Finansiär

Afa Försäkringar

Projektgrupp

Projektledare

Kristina Palm, docent, LIME, Karolinska Institutet
Kontakt: Kristina.Palm@ki.se

Projektgruppsmedlemmar

Gisela Bäcklander, postdoktor, LIME, Karolinska Institutet

Calle Rosengren, docent, Lunds Universitet