Utbildning på Laboratoriemedicin

Institutionen är en av KIs största undervisningsinstitutioner. En viktig del i institutionens arbete är att bidra med den specialkompetens som behövs för utbildning av framtidens personal inom hälso- och sjukvården. Institutionen är aktiv inom både grund- och forskarutbildning och producerar i genomsnitt 20-30 nydisputerade varje år. Många av dessa kommer sjukvården till nytta när de väljer denna som sin framtida arbetsplats.