Avslutade EU-projekt (H5)

Dessa EU-projekt är avslutade och arkiverade på institutionen för laboratoriemedicin.

ADOPT BBMRI-ERIC

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 146 919,50 €

Projekt typ: H2020

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef
Dillner
H5 Laboratoriemedicin

B3Africa

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 210 000 €

Projekt typ: H2020

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef
Dillner
H5 Laboratoriemedicin

CoheaHr

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 527 467 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef
Dillner
H5 Laboratoriemedicin

FORECEE

Projektperiod: 2012-2019

Projektanslag: 437 750 €

Projekt typ: H2020

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef

HUMAN

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 4 044 280 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

Paolo Parini

Professor/överläkare
Parini
H5 Laboratoriemedicin

Stephen Strom

Professor, senior
Strom
H5 Laboratoriemedicin

Euroclast

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 236 625, 16 €

Projekt typ: Marie Curie

Göran Andersson

Professor
Andersson
H5 Laboratoriemedicin

EGI-Engage

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 13 156,25 €

Projekt typ: H2020

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef
Dillner
H5 Laboratoriemedicin

Eu2P

Projektperiod: 2009-2016 (Aug)

Projektanslag: 32 219 €

Projekt typ: FP7 IMI projekt

Ulf Bergman

Anknuten till Forskning
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

Genomic Interactions

Projektperiod: 2012-2016

Projektanslag: 99 999, 92 €

Projekt typ: Marie Curie

Robert Månsson

Forskare
Månsson
H5 Laboratoriemedicin

Meta-Predict

Projektperiod: 2011-2016 (May)

Projektanslag: 1 509 600 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

Thomas Gustafsson

Professor/överläkare
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

PROPAG-Ageing

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 303 128,84 €

Projekt typ: H2020

Stephen Strom

Professor, senior
Strom
H5 Laboratoriemedicin

Sci-Gaia

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 134 375 €

Projekt typ: H2020

Lars L Gustafsson

Professor, senior
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin