Skip to main content

Avslutade EU-projekt (H5)

Dessa EU-projekt är avslutade och arkiverade på institutionen för laboratoriemedicin.

ADOPT BBMRI-ERIC

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 146 919,50 €

Projekt typ: H2020

ADOPT BBMRI-ERIC extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

B3Africa

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 210 000 €

Projekt typ: H2020

B3Africa extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

CoheaHr

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 527 467 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

CoheaHr extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

HUMAN

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 4 044 280 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

HUMAN extern hemsida

Forskare

Knut R. Steffensen

Telefon: 08-585 812 77
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Knut.Steffensen@ki.se

Professor/överläkare

Paolo Parini

Telefon: 08-585 893 10
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Paolo.Parini@ki.se

Professor/sjukhuskemist

Stephen Strom

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: stephen.strom@ki.se

Euroclast

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 236 625, 16 €

Projekt typ: Marie Curie

Euroclast extern hemsida

Professor

Göran Andersson

Telefon: 08-524 838 60
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Goran.Andersson@ki.se

EGI-Engage

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 13 156,25 €

Projekt typ: H2020

EGI-Engage extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

Eu2P

Projektperiod: 2009-2016 (Aug)

Projektanslag: 32 219 €

Projekt typ: FP7 IMI projekt

Eu2P extern hemsida

Anknuten

Ulf Bergman

E-post: Ulf.Bergman@ki.se

Genomic Interactions

Projektperiod: 2012-2016

Projektanslag: 99 999, 92 €

Projekt typ: Marie Curie

Forskarassistent

Robert Månsson

Enhet: Avdelningen för Klinisk Immunologi o Transfusionsmedicin
E-post: robert.mansson@ki.se

Meta-Predict

Projektperiod: 2011-2016 (May)

Projektanslag: 1 509 600 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

Meta-Predict extern hemsida

Professor

Thomas Gustafsson

Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Thomas.Gustafsson@ki.se

Sci-Gaia

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 134 375 €

Projekt typ: H2020

Professor, senior

Lars L Gustafsson

Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Lars-L.Gustafsson@ki.se