Funktion B: att utforma procedurer och projekt med försöksdjur

Obligatorisk påbyggnadsutbildning i försöksdjursvetenskap för dig som är ansvarig för det etiska tillståndet och som ska utforma procedurer i forskning med försöksdjur, alltså vara utsedd försöksledare.

EU Modul 1-2, 9-11

Om du behöver gå kursen någon annanstans eller en andra datum, se lista över godkända kurser inom EU.
Om dina procedurer kräver kirurgi eller anestesi, se kurser på Utbildning i försöksdjursvetenskap.

Innehåll

Kursen omfattar fyra huvudområden:

  • Förordningar som reglerar forskning med djur
  • Etik, djurskydd och 3R
  • Experimentell utformning av djurstudier
  • God vetenskaplig praxis inom djurforskning

Kursen hålls på engelska.

Kursavgift

För deltagare från KI: 8900 kr (inklusive INDI).
För externa deltagare: 11500 kr (exklusive moms).

Mer information och anmälan

För mer information om kursen samt anmälan, se den engelska sidan Function B: Design and supervise experiments and projects.

Komparativ Medicin
2024-07-03