Import och export av djur

Här hittar du rutinerna för hur man importerar och exporterar djur via djuranläggningar på Komparativ medicin.

Import av försöksdjur

Information och rutiner för import av försöksdjur som ska gå till Komparativ medicins anläggningar hittar du på Portalen (engelsk sida).

Här hittar du mer detaljerad information gällande import av möss till KI Campus Solna.

Karantän

En central karantänfunktion finns hos Portalen. Hit tas djur med osäker hälsostatus under karantän.

Export av försöksdjur

När du vill exportera försöksdjur från Karolinska Institutet ska du först kontakta chefen för den mottagande djuranläggningen och höra efter vilka regler som gäller. Reglerna skiljer sig åt från land till land.

Transport av djur

Din anläggningsveterinär är sakkunnig vad gäller regler för transport av djur. Själva transporten kan du få hjälp med hos Teknik & service hos Komparativ medicin som genomför transporterna.

Schemalagda gratis transporter sker mellan djuranläggningarna inom Komparativ medicin på KI Campus Solna varje vecka:

Alla dagar till KM-F

Tisdagar:     Från KM-W till KM-A

Torsdagar:   Från KM-W till KM-B

                    Från KM-A till KM-B

Alla transporter som sker utanför de schemalagda turerna är förenade med en kostnad.

Rådgör med din anläggningsveterinär om du har frågor gällande regelverket för transport av djur.

Kontakt för transport

Forskare som behöver transportera djur ska kontakta den djurtekniker som är ansvarig för de aktuella djuren.

Komparativ Medicin
2024-04-29