Wallenberglaboratoriet

Wallenberglaboratoriet (KM-W) vid Karolinska Institutet är en djuranläggning med gnagare, baserad på barriärkoncept. Anläggningen är också centrum för Karolinska Institutets Mouse Model (KIMM).

Forskningen som genomförs i Wallenbergs laboratorium fokuserar på områden som stamceller och cancerforskning, regenerativ medicin och hjärtsjukdomar.

Om anläggningen

Laboratoriet är den första djuravdelningen på KI som utvecklades enligt barriärkonceptet, vilket syftar till att standardisera djurens hälsostatus och underlätta samarbetet mellan forskargrupper vid KI. Det finns fyra olika hinder i anläggningen: Barriär A, B, C och D. Läs mer om barriärkonceptet.

På Wallenberglaboratoriet finns tillgång till den modernaste utrustningen och anläggningen erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster. Läs mer om uppfödningen av möss (engelsk sida).

För forskare

Mer information och direktiv, resurser och mallar för dig som forskare finns på KM Facilities (logga in med ditt KI id). 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information och priser.

Frågor om forskningsenheter och core breeding

E-mail: admin-wallenberg@km.ki.se

För D-barriär

Läs mer på Housing at barrier D (information endast på engelska).

För import och karantän av djur

KIMM - Karolinska Institutet Mouse Models (information endast på engelska).

För rederivering

KIMM - Karolinska Institutet Mouse Models (information endast på engelska).