Skip to main content

Svensk lagstiftning och etik

En webbaserad kurs om svensk lagstiftning och etik i forskning med djurförsök. Kursen vänder sig till forskare med utländsk utbildning, godkänd inom EU.

Kursen är till för dig med tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap på FELASA B, FELASA C eller motsvarande nivå (Directive Function A, D - EU Directive 2010/63 art. 23-26 och Directive Function A, B, D - EU Directive 2010/63, art. 23-26).

Du som har utbildning i försöksdjursvetenskap från ett annat land än Sverige behöver läsa kursen i svensk lagstiftning och etik innan du kan beviljas tillträde till en djuravdelning på Karolinska Institutet.

Din tidigare kompetens i försöksdjursvetenskap

Du som har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap måste få din kompetens utvärderad innan du söker till kursen i svensk lagstiftning och etik. Skanna och skicka din utbildningsdokumentation via e-post till las-edu@km.ki.se. Därefter får du vidare vägledning för din kompetensbedömning.

Hur får jag tillträde till en djuranläggning?

Kontakta anläggningen och fyll i en Individual Access Authorization form. Läs mer om att få tillträde till djuravdelning.

Ansök till kursen

Du ansöker till kursen genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär: Ansökningsformulär Svensk lagstiftning och etik. Vi rekommenderar att du först sparar ner formuläret på din dator och sedan fyller i formuläret. 

Skicka din ifyllda ansökan till las-edu@km.ki.se.

Förkunskapskrav

Kursen riktar sig till forskare med tidigare kompetens i försöksdjursvetenskap på FELASA B, FELASA C eller motsvarande nivå.

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från Karolinska Institutet debiteras en kursavgift på 4000 kr exklusive INDI.

Från 1 januari 2016 erbjuds ett visst antal kursplatser utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 4000 kr exklusive INDI debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs.

Kontakta oss för mer information om kursavgifter för uppdragsutbildning.