Skip to main content

Svensk lagstiftning och etik

En webbaserad kurs om svensk lagstiftning och etik i forskning med djurförsök. Kursen vänder sig till forskare med utländsk utbildning, godkänd inom EU.

EU-modul 1-2.

Kursen är till för dig med tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap på FELASA B, FELASA C eller motsvarande nivå (Directive Function A, D - EU Directive 2010/63 art. 23-26 och Directive Function A, B, D - EU Directive 2010/63, art. 23-26).

Du som har utbildning i försöksdjursvetenskap från ett annat land än Sverige behöver läsa kursen i svensk lagstiftning och etik innan du kan beviljas tillträde till en djuravdelning på Karolinska Institutet.

Tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap

Du som har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap behöver få din kompetens utvärderad innan du söker till kursen i svensk lagstiftning och etik. Skanna och skicka din utbildningsdokumentation via e-post till las-edu@km.ki.se. Därefter får du vidare vägledning för din kompetensbedömning.

Hur får jag tillträde till en djuranläggning?

Kontakta den anläggningen du vill ha tillgång till, läs mer här: få tillträde till djuravdelning.

Ansök till kursen

Du ansöker till kursen genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär, se nedan. Vi rekommenderar att du först sparar ner formuläret på din dator och sedan fyller i formuläret. Skicka din ifyllda ansökan till las-edu@km.ki.se.

Ansökningsformulär Svensk lagstiftning och etik

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från Karolinska Institutet debiteras en kursavgift på 2000 kr (inklusive INDI).

Från 1 januari 2016 erbjuds ett visst antal kursplatser utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 2000 kr (inklusive INDI) debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs.

Kontakta oss för mer information om kursavgifter för uppdragsutbildning.

Dokument