Svensk lagstiftning och etik

En webbaserad kurs om svensk lagstiftning och etik i forskning med djurförsök. Kursen vänder sig till forskare med utländsk utbildning, godkänd inom EU.

EU-modul 1-2.

Kursen är till för dig med tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap på FELASA B, FELASA C eller motsvarande nivå (Directive Function A, D - EU Directive 2010/63 art. 23-26 och Directive Function A, B, D - EU Directive 2010/63, art. 23-26).

Du som har utbildning i försöksdjursvetenskap från ett annat land än Sverige behöver läsa kursen i svensk lagstiftning och etik innan du kan beviljas tillträde till en djuravdelning på Karolinska Institutet.

Tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap

Du som har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap behöver få din kompetens utvärderad innan du söker till kursen i svensk lagstiftning och etik. På Få tillträde till djuranläggning hittar du mer information om hur du går tillväga.

Ansök till kursen

Ansök till kursen: 

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från Karolinska Institutet debiteras en kursavgift på 2000 kr (inklusive INDI).

Från 1 januari 2016 erbjuds ett visst antal kursplatser utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 2000 kr (inklusive INDI) debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs.

Kontakta oss för mer information om kursavgifter för uppdragsutbildning.

Dokument