Svensk lagstiftning och etik

This page in English

En webbaserad kurs om svensk lagstiftning och etik i forskning med djurförsök. Kursen vänder sig till forskare med utländsk utbildning, godkänd inom EU.

Kursen är till för dig med tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap på FELASA B, FELASA C eller motsvarande nivå (Directive Function A, D - EU Directive 2010/63 art. 23-26 och Directive Function A, B, D – EU Directive 2010/63, art. 23-26). 
Forskare med utbildning i försöksdjursvetenskap från andra länder än Sverige behöver läsa kursen i svensk lagstiftning och etik innan de kan beviljas tillträde till en djuravdelning på Karolinska Institutet.

Din tidigare kompetens i försöksdjursvetenskap måste utvärderas

Du som har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap måste få din kompetens utvärderad innan du söker till kursen i svensk lagstiftning och etik. Skanna och sänd din utbildningsdokumentation till las-edu@km.ki.se. Därefter får du vidare vägledning för din kompetensbedömning. 

Hur får jag tillträde till en djuranläggning? 

Kontakta anläggningen och fyll i en Individual Access Authorization form. Läs mer: Få tillträde till djuravdelning

Ansök till kursen

Du ansöker till kursen genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär: Ansökningsformulär Svensk lagstiftning och etik
Vi rekommenderar att först spara ned formuläret på din dator och sedan fylla i formuläret. Skicka det ifyllda ansökningsformuläret via e-post till las-edu@km.ki.se.

Förkunskapskrav

Kursen riktar sig till forskare med tidigare kompetens i försöksdjursvetenskap på FELASA B, FELASA C eller motsvarande nivå.

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från KI debiteras en kursavgift på 4000 kr inklusive INDI.
Från 1 januari 2016 kommer ett visst antal kursplatser att kunna erbjudas utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 4000 kr inklusive INDI kommer debiteras värdinsitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs. 
Kontakta oss för mer information om kursavgifter för uppdragsutbildning.

Kursutvärdering

Course evaluation legislation and ethics

Djurförsök