Skip to main content

Komparativ medicins annex (KM-A)

Komparativ medicins annex (KM-A) är en av KM:s tre anläggningar för smågnagare.

KM-A är förbundet med KM-B och har två flyglar:

  • En D-barriär med cirka 4000 MCE slots. Det är den största D-barriären som finns tillgänglig för KI:s forskare, och spelar en viktig roll i migrationsprocessen av djur från de gamla anläggningarna.
  • En C-barriär med 3500 MCE.

Båda vingarna har laboratorier för beteendeanalys, elektrofysiologi, imaging och en liten BSL2-enhet för viralvector-förmedlad DNA-överföring.