Import och export av djur

KI:s djuranläggningarna kan ha olika rutiner för hur du går tillväga när du vill importera djur. Kontakta därför alltid djurhuschefen på din djuranläggning för rådgivning.

Import av försöksdjur

Information och rutiner för import av försöksdjur som ska gå till Komparativ medicins anläggningar hittar du på Portalen (engelsk sida).

För import till andra djuranläggningar på Karolinska Institutet, kontakta den mottagande djuranläggningen för vidare handläggning.

Karantän

En central karantänfunktion finns hos core-faciliteten Portalen. Hit tas djur med osäker hälsostatus eller om djuren transporterats på ett sådant sätt att det finns risk för att de smittats med något. 

Export av försöksdjur

När du vill exportera försöksdjur från Karolinska Institutet ska du först kontakta chefen för den mottagande djuranläggningen och höra efter vilka regler som gäller. Reglerna skiljer sig åt från land till land. Kontakta sedan djurhuschefen för den djuranläggning på KI varifrån du vill exportera djur.

Innan exporten sker ska anläggningsveterinären besiktiga djuren och skriva ett hälsointyg. Hälsointyget får inte vara mer än 24 timmar gammalt när exporten sker.

Transport av djur

Din anläggningsveterinär är sakkunnig vad gäller regler för transport av djur. Själva transporten kan du få hjälp med hos Teknik & service hos Komparativ medicin som genomför interna transporter av djur mellan KM:s anläggningar samt NKS.

Kontakt

E-mail: km-teknik@km.ki.se

KM
Komparativ Medicin
2022-02-25