Skip to main content

Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök (Funktion A)

Obligatoriska kurser för dig som ska utföra arbete med försöksdjur och inte har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap. Kurserna är artspecifika och inkluderar funktionerna C och D.

EU-moduler 1-8, 20-22.

Om dina procedurer kräver kirurgi eller anestesi, se procedurer som innefattar kirurgi och anestesi.

För samtliga kurser nedan gäller:

  • När du har klarat kursen får du ett underskrivet kursintyg.
  • Kursen är för dig som inte har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap för den specifika arten, eller som behöver komplettera din tidigare utbildning.
  • Alla studenter på forskarutbildningsnivå får tre högskolepoäng efter godkänd kurs. Obs! Gäller endast kurserna gnagare och primater.
  • Se till att din ansökan är komplett. Om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt kommer din ansökan inte att behandlas. Du måste ange en korrekt KI-epostadress/officiell adress samt en gällande ZZ-kod och projektnummer.
  • Inkomna ansökningar hanteras en gång i veckan, onsdagar 07.30-16.00. Du får ett meddelande via e-post när kursen är tillgänglig för dig i kursplattformen PingPong på webben. Kurser online startar kontinuerligt.

Smågnagare och hardjur

Kursen består av en teoretisk, webbaserad del, och en praktisk del. Du väljer själv vilken art eller vilka arter av smådjur eller gnagare du vill inrikta dig på. För att få arbeta med smågnagare eller hardjur på en djuravdelning måste du få godkänt på båda delarna av kursen.

Kursen motsvarar en FELASA B-nivå (Directive Function A, D - EU Directive 2010/63 art. 23-26).

Ansök till kursen

Du ansöker till kursen genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär: Ansökningsformulär smågnagare och lagomorfa. Vi rekommenderar att först spara ned formuläret på din dator och sedan fylla i formuläret.

Skicka det ifyllda ansökningsformuläret via e-post till las-edu@km.ki.se.

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från KI debiteras en kursavgift på 5900 kr inklusive INDI (avgiften gäller från 1 januari 2019).

Ett visst antal kursplatser erbjuds utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 5900 kr inklusive INDI kommer debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs.

Kontakta oss för mer information om kursavgifter för uppdragsutbildning.

Fisk och cyklostomer

När du ska arbeta eller forska med zebrafisk eller cyclostomer på Karolinska Institutet behöver du först bli godkänd på två obligatoriska kurser i försöksdjursvetenskap.

Obligatoriska kurser - 1 och 2

  1. "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök - fisk" handlar om zebrafisk och cylostomer som försöksdjur. Kursen består av en teoretisk, webbaserad del, och en praktisk del. För att få access till zebrafiskanläggningen måste du få godkänt på båda delarna av kursen.
  2. "Svensk lagstiftning och etik" är en webbaserad kurs om svensk lagstiftning och etik i forskning med djurförsök. Du måste klara kursen innan du kan fortsätta med den praktiska delen av "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök - fisk".

Ansök till kurserna

Du ansöker till kurserna genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär: Ansökningsformulär fisk och cyklostomer. Vi rekommenderar att först spara ned formuläret på din dator och sedan fylla i formuläret.

Skicka det ifyllda ansökningsformuläret via e-post till las-edu@km.ki.se.

Praktiskt moment

Det praktiska momentet i kursen "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök" ger dig specifik kompetens för att utföra forskning med zebrafisk eller cyclostomer. För att utföra det praktiska momentet på Zebrafish core facility, kontakta lars.braeutigam@ki.se. För cyclostomer, kontakta brita.robertson@ki.se eller peter.wallen@ki.se på Neuro.

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från Karolinska Institutet debiteras en kursavgift på 5900 kr inklusive INDI (avgiften gäller från 1 januari 2019).

Ett visst antal kursplatser att kunna erbjudas utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 5900 kr inklusive INDI kommer debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs.

Kursavgiften för den praktiska delen bestäms och faktureras av institutionen för cell- och molekylärbiologi (för zebrafisk) och av institutionen för neurovetenskap (för cyclostomer) på Karolinska Institutet.

Akvatiska amfibier

När du ska arbeta eller forska med amfibier på Karolinska Institutet behöver du först bli godkänd på två obligatoriska kurser i försöksdjursvetenskap.

Obligatoriska kurser - 1 och 2

  1. "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök - amfibier" handlar om amfibier som försöksdjur. Kursen består av en teoretisk, webbaserad del, och en praktisk del. För att få arbeta med salamander måste du få godkänt på båda delarna av kursen.
  2. "Svensk lagstiftning och etik" är en webbaserad kurs om svensk lagstiftning och etik i forskning med djurförsök. Du måste klara kursen innan du kan få fortsätta med den praktiska delen av "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök - vattensalamander".

Ansök till kurserna

Du ansöker till kurserna genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär: Ansökningsformulär Akvatiska amfibier. Vi rekommenderar att först spara ned formuläret på din dator och sedan fylla i formuläret.

Skicka det ifyllda ansökningsformuläret via e-post till las-edu@km.ki.se.

Kurserna ger artspecifik kompetens

Observera att det praktiska momentet i kursen "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök - vattensalamander" ger dig kompetens för att utföra forskning med enbart denna djurart. När du ska utföra det praktiska momentet, kontakta matthew.kirkham@ki.se eller andras.simon@ki.se på institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet.

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från KI debiteras en kursavgift på 5900 kr inklusive INDI (avgiften gäller från 1 januari 2019).

Från 1 januari 2016 kommer ett visst antal kursplatser att kunna erbjudas utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 5900 kr inklusive INDI kommer debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs. Doktorander och postdoktorer på Karolinska Institutet kan gå kurserna utan kostnad.

Kursavgiften för den praktiska delen bestäms och faktureras av institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet.

Gris

En obligatorisk kurs i försöksdjursvetenskap för dig som är doktorand, postdoktor eller forskare vid Karolinska Institutet och som ska forska med grisar.

Kursen består av en teoretisk, webbaserad del, och en praktisk del. För att få arbeta med gris på en djuravdelning måste du få godkänt på båda delarna av kursen.

Kursen motsvarar en FELASA B-nivå (Directive Function A, D - EU Directive 2010/63 art. 23-26).

Ansök till kursen

Du ansöker till kursen genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär: Ansökningsformulär gris. Vi rekommenderar att först spara ned formuläret på din dator och sedan fylla i formuläret.

Skicka det ifyllda ansökningsformuläret via e-post till las-edu@km.ki.se.

Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från KI debiteras en kursavgift på 5900 kr inklusive INDI (avgiften gäller från 1 januari 2019).

Från 1 januari 2016 kommer ett visst antal kursplatser att kunna erbjudas utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 5900 kr inklusive INDI kommer debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs.

Kontakta oss för mer information om kursavgifter för uppdragsutbildning.

Primater

En obligatorisk kurs i försöksdjursvetenskap för dig som är doktorand, postdoktor eller forskare vid Karolinska Institutet och som ska forska med primater.

Kursen innehåller en teoretisk, webbaserad del, och en praktisk del där olika moment demonstreras. För att få arbeta med primater på Astrid Fagræus laboratorium måste du få godkänt på båda delarna av kursen. Obs, ingen fysisk kontakt med djuren kommer att förekomma under den praktiska delen.

Kursen motsvarar en FELASA B-nivå (Directive Function A, D - EU Directive 2010/63 art. 23-26) men är inte formellt ackrediterad av FELASA.

Ansök till kursen

Du ansöker till kursen genom att skicka in ett ifyllt ansökningsformulär: Ansökningsformulär primater. Vi rekommenderar att först spara ned formuläret på din dator och sedan fylla i formuläret.

Skicka det ifyllda ansökningsformuläret via e-post till las-edu@km.ki.se.

​Kursavgift

Professorer, lektorer, forskare, gästforskare, lab managers, biomedicinska analytiker, forskningsassistenter, masterstudenter och djurtekniker från KI debiteras en kursavgift på 5900 kr inklusive INDI (avgiften gäller från 1 januari 2019).

Ett visst antal kursplatser erbjuds utan avgift till doktorander på KI. Kursavgiften på 5900 kr inklusive INDI kommer debiteras värdinstitutionen/forskargruppen för kursplats för post docs.

Kontakta oss för mer information om kursavgifter för uppdragsutbildning.

Svensk lagstiftning och etik (för forskare med utländsk utbildning, godkänd inom EU)

Se Svensk lagstiftning och etik.

Kursutvärderingar