DLD-Sweden

Vi söker dig som blivit diagnosticerad med generell språkstörning som barn eller vuxen. Om du är över 15 år kan du delta i forskningsprojektet DLD-Sweden på Karolinska Institutet.

Vi undersöker orsakerna till språkstörning och konsekvenser av språkstörning. Du deltar genom att svara på en webbenkät. Frågorna handlar om din språkstörning och din hälsa. Du som är med hjälper forskningen. Som tack får du ett eller flera presentkort.

dekorativ bild

Vad handlar DLD-Sweden om? 

DLD står för Developmental Language Disorder. I Sverige kan man säga DLD eller språkstörning. 

Forskningsprojektet har flera syften:  

 • Hitta orsaker till språkstörning 
 • Undersöka konsekvenser av språkstörning 
 • Undersöka om språkstörning förändras över tid 

Vi undersöker:  

 • Om språkstörning påverkar utbildning, psykisk hälsa, livskvalitet och andra områden 
 • Gener och ärftlighet för språkstörning 
 • Om det finns ett genetiskt samband mellan språkstörning och andra diagnoser 

Vad hoppas vi uppnå? 

DLD-Sweden kommer att ge ny kunskap om orsaker bakom och prognos vid språkstörning. Vi vill även bidra med kunskap om vad som är till hjälp för personer med språkstörning och vilka behov av stöd som finns.  

Vem kan anmäla sig till studien? 

Vi söker dig som: 

 • Har blivit diagnosticerad med generell språkstörning som barn, tonåring eller vuxen
 • Är 15 år eller äldre 
 • Inte har autism eller intellektuell funktionsnedsättning 

Vad innebär det att vara med? 

Du som vill delta går in på vår digitala plattform. Där identifierar du dig med BankID. Sen svarar du på frågor i digitala formulär. När du är klar får du välja om du vill bidra med ett salivprov. Salivprov kan lämnas hemifrån. Du får också välja om du vill ha information om nästa del i studien.  

Studiens andra del består av språktester och en intervju. Språktesterna sker vid ett tillfälle på Karolinska Institutet i Stockholm. Intervjun sker antingen på Karolinska Institutet, på telefon eller via dator. Tidpunkt för intervju och språktester bestämmer du tillsammans med vår logoped. Intervju och språktest kan vara på dagtid eller kvällstid. 

De här delarna ingår i DLD-Sweden:  

 • Webbaserade frågeformulär (alla deltagare) 
 • Salivprov (alla som samtycker) 

Några deltagare bjuds också in till:  

 • Språktest 
 • Intervju 

Presentkort

Alla deltagare får ett presentkort på 150 kronor. De som lämnar salivprov får ytterligare ett presentkort på 150 kronor. Deltagare i språktest och intervju får även ett presentkort på 200 kronor.  

Mer information och medverkan

Du deltar i studien genom att anmäla dig på länken nedan. 

Redan registrerad? Logga in här

Du kan läsa mer om språkstörning på Kunskapsguiden 

Har du några frågor? Behöver du hjälp att fylla i frågeformulären? Tveka inte utan hör av dig till oss:
dldsweden-kbh@ki.se.

Kontaktinformation

Profile image

Nelli Kalnak

Anknuten till Forskning

Anita Nordlund

Forskningsassistent
Profile image

Mark Taylor

Senior Forskare
KT
Innehållsgranskare:
Una Prosell
2024-04-19