Skip to main content

Forskargrupp Gunnar Johanson

Här kommer information om Gunnar Johansons forskargrupp att publiceras inom kort.

Kontaktperson

Professor, senior

Gunnar Johanson

Telefon: 08-524 877 52
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Gunnar.Johanson@ki.se