Flygbuller Bromma

Hur påverkas Stockholmarna av minskat flygbuller?

Vill vill ta reda på hur minskat buller från flygtrafiken påverkar Stockholmarnas välbefinnande och hälsa under Covid-19 pandemin.

Flygplan Flygbuller Bromma

Till följd av Coronapandemin minskade flygtrafiken till och från Bromma flygplats kraftigt mellan mars och juni 2020, något som även inneburit minskat flygbuller i många områden i Stockholm. Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm vill nu undersöka hur de boende i Stockholm upplevt den förändringen.

Vi kontaktar 10 000 slumpmässigt utvalda invånare i Stockholms som vi vill ställa några frågor till via en webbenkät.

Rapporten publicerat: Minskat flygbuller under pandemin ledde till bättre hälsa för boende runt Bromma flygplats

Nu finns rapporten som sammanfattar enkätundersökningen publicerat.

Läs på mer på camm.regionstockholm.se

Kontakta

Projektledare
André Lauber
2022-04-07