Doktorand på IMM

Rutiner för forskarutbildning vid IMM

Växla till engelsk sida ovan för information om och blanketter gällande forskarutbildningen vid IMM.

Doktorander vid IMM

Presentation av doktorander och deras projekt

Kontakt

Lena Palmberg

Studierektor Doktorandstudier

Doktorandadministratörer

Kontakta administratörerna via emailadressen doctoral@imm.ki.se

Formulär kan lämnas i postfack på plan 4 eller direkt hos administratörerna på plan 4, korridor C1.

Kamilla Sagrelius

Administratör Doktorandstudier

Åsa Lycke

Administratör Doktorandstudier
08-524 874 94
ÅL
Innehållsgranskare:
Johanna Bergman
2023-05-31