Bertrand Joseph forskargrupp

This page in English

Beslut mellan liv och död på cellnivå

Vi är intresserade av den molekylära signalering som reglerar beslutet mellan liv och död på cellnivå, samt hur dess avreglering är inblandad i olika sjukdomsprocesser hos människa. Undersökningar utförs i olika sjukdomsmodeller, allt från cancer till neurodegenerativa sjukdomar. Gruppen har ett väletablerat nationellt och internationellt nätverk av kollegor och medarbetare vilket ger tillgång till ytterligare sakkunskap och vetenskaplig expertis.

Gruppledare

Professor

Bertrand Joseph

Enhet: Toxikologi
E-post: Bertrand.Joseph@ki.se

Gruppmedlemmar

Utvalda publikationer

Glioma-induced inhibition of caspase-3 in microglia promotes a tumor-supportive phenotype.
Shen X, Burguillos M, Osman A, Frijhoff J, Carrillo-Jiménez A, Kanatani S, et al
Nat. Immunol. 2016 Nov;17(11):1282-1290

Neuroinflammation in Alzheimer's disease.
Heneka M, Carson M, El Khoury J, Landreth G, Brosseron F, Feinstein D, et al
Lancet Neurol 2015 Apr;14(4):388-405

Microglia-Secreted Galectin-3 Acts as a Toll-like Receptor 4 Ligand and Contributes to Microglial Activation.
Burguillos M, Svensson M, Schulte T, Boza-Serrano A, Garcia-Quintanilla A, Kavanagh E, et al
Cell Rep 2015 Mar;10(9):1626-1638

The return of the nucleus: transcriptional and epigenetic control of autophagy.
Füllgrabe J, Klionsky D, Joseph B
Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2014 01;15(1):65-74

The histone H4 lysine 16 acetyltransferase hMOF regulates the outcome of autophagy.
Füllgrabe J, Lynch-Day M, Heldring N, Li W, Struijk R, Ma Q, et al
Nature 2013 Aug;500(7463):468-71

Caspase signalling controls microglia activation and neurotoxicity.
Burguillos M, Deierborg T, Kavanagh E, Persson A, Hajji N, Garcia-Quintanilla A, et al
Nature 2011 Apr;472(7343):319-24