Bertrand Joseph forskargrupp

Beslut mellan liv och död på cellnivå

Vi är intresserade av den molekylära signalering som reglerar beslutet mellan liv och död på cellnivå, samt hur dess avreglering är inblandad i olika sjukdomsprocesser hos människa. Undersökningar utförs i olika sjukdomsmodeller, allt från cancer till neurodegenerativa sjukdomar. Gruppen har ett väletablerat nationellt och internationellt nätverk av kollegor och medarbetare vilket ger tillgång till ytterligare sakkunskap och vetenskaplig expertis.

Gruppledare

Professor

Bertrand Joseph

Enhet: Toxikologi
E-post: Bertrand.Joseph@ki.se

Gruppmedlemmar

Utvalda publikationer

27618552

25792098

25753426

24326622

23863932

21389984