AnTriEx och ViTriEx

AnTriEx och ViTriEx är verktyg för att genomföra övningar i masskadehantering. De är baserade på verkliga situationer och möjliggör för deltagarna att fördjupa sig i realistiska övningar som övar beslutsfattande, organisation och mycket mer. AnTriEx är ett analogt verktyg där övningar genomförs genom att deltagare är på plats personligen. ViTriEx är ett virtuellt verktyg som möjliggör att övningarna hålls digitalt.