Uppdrag som koordinator för Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V)

Vill du vara med att utveckla vårdvetenskapen på KI?

Institutionsledningen vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) utlyser uppdraget som koordinator för Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V) med tillträde så snart som möjligt till och med 31 december 2025 med möjlighet till förlängning. Omfattningen av uppdraget är 40% av en heltidstjänst.

SFO-V har tillkommit genom en särskild statlig satsning på ämnet vårdvetenskap som kommit Karolinska Institutet till del efter ansökan i nationell konkurrens. SFO-V bedrivs i samarbete med Umeå universitet.

Som koordinator kommer du att ha en central roll inom SFO-V, med ansvar för både kvalificerade och mer rutinmässiga uppgifter. Du kommer att samarbeta nära med direktor och styrgrupp för SFO-V, samt med andra kollegor inom NVS och KI. Uppdraget ger en bra inblick om vad som sker inom området vårdvetenskap på KI och kan ge värdefulla meriter och kunskaper för framtida ledarskapsuppdrag inom området. 

Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta självständigt. Huvuduppgiften är att tillsammans med direktor driva, organisera, följa upp verksamheten och verkställa beslut. 

Exempel på arbetsuppgifter

  • Koordinering av styrgruppsmöten och protokollföring.
  • Representation av SFO-V i externa och interna möten med andra strategiska forskningsområden på KI.
  • Stöd vid strategiska satsningar inom området, som till exempel utlysningar och tillsättningar i SFO-V.
  • Samarbete med andra intressenter både externt och internt.
  • Administrering av SFO-V:s löpande ekonomi.
  • Skapande, granskning och spridning av annonser för satsningar och utlysningar (webbpublicering, nyhetsbrev, kalenderhändelser).
  • Koordinering av olika typer av evenemang och konferenser.
  • Hantering av övriga förekommande uppgifter inom ramen för verksamheten.

Vem söker vi? 

Vi söker en självständig koordinator med relevant vårdvetenskaplig bakgrund. Du ska ha en anställning vid KI och bör ha akademisk erfarenhet inom vårdvetenskap, till exempel i rollen som adjunkt, doktorand, postdoktorand eller forskare. Administrativ erfarenhet inom forskning, kunskap om statlig förvaltning och styrning, samt erfarenhet av utlysning av forskningsmedel, textbearbetning, protokollskrivning och webbpublicering är meriterande. Du bör ha utmärkta sociala och kommunikativa färdigheter, och vara flytande i både svenska och engelska. Din förmåga att hantera och planera ditt arbete effektivt kommer att vara avgörande, särskilt med tanke på den varierande arbetsbelastningen inom SFO-V. Din sociala kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet kommer att vara viktiga egenskaper för detta uppdrag. 

Om du är intresserad av detta viktiga och meriterande uppdrag vid NVS, skicka din intresseanmälan till sfo-v@nvs.ki.se senast 2024-04-24.

Intresseanmälan ska innehålla

  • Motivering om varför uppdraget är av intresse samt vad sökande bedömer kunna tillföra uppdraget.
  • CV med sammanfattning av relevant kompetens enligt ovanstående kvalifikationer.

 

 

SJ
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-04-12