Fakta: Parkinsons sjukdom

Det finns inga prover eller andra test som kan ge besked om en patient har Parkinsons sjukdom. Diagnosen ställs istället med hjälp av kliniska symtom och hur väl patienten svarar på behandling.

Gammalt porträtt av James Parkinson.
James Parkinson, foto: Creative Commons.
  • Parkinsons sjukdom har fått sitt namn efter den engelske läkaren, James Parkinson (1755-1824), som sammanställde de symtom som är typiska för sjukdomen i sin skrift "An essay on the shakin palsy" från 1817.
  • Det är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen efter Alzheimers sjukdom och drabbar runt 0,3 procent av befolkningen. Män drabbas oftare än kvinnor. Det finns idag cirka 24000 patienter med diagnosen i Sverige och cirka 2000 nya diagnostiseras årligen.
  • Det finns inga prover eller andra test som kan ge besked om en patient har Parkinsons sjukdom. Diagnosen ställs istället med hjälp av kliniska symtom och hur väl patienten svarar på dopaminbehandling.

Text: Fredrik Hedlund. Publicerad i Medicinsk Vetenskap 3/2013.

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2024-03-22