Könsskillnader vid hjärtinfarkt: "Det kan gälla liv eller död"

– Det kan gälla liv eller död att inte vara medveten om de här könsskillnaderna. Kvinnan riskerar att inte komma in i tid vid hjärtinfarkt eller dö hemma, säger Karin Schenck Gustafsson, överläkare och seniorprofessor i kardiologi vid institutionen för medicin, Solna.

Karin Schenck-Gustafsson, Foto: Ulf Sirborn

Hon talar om symtomen vid hjärtinfarkt, som kan skilja sig åt mellan kvinnor och män. Hos kvinnor är det vanligare med symtom som andfåddhet, illamående och allmän sjukdomskänsla. Män har oftare den klassiska smärtan i bröstet som kan stråla ut i armen. Dock kan en del kvinnor också ha klassiska bröstsmärtor och män ha icke-typiska besvär.

Det förekommer könsskillnader vid flesta sorters hjärtkärlsjukdomar. Kvinnor har mindre hjärtan med smalare kranskärl. De drabbas oftare av exempelvis spasm i kranskärlen och hjärtinfarkt utan förträngningar i kranskärlen, med normal kranskärlsröntgen men med förändringar i de små kärlen. Kvinnor och män drabbas också av olika sorters kronisk hjärtsvikt.

Svenska registerdata har visat att äldre kvinnor inte fick rekommenderad behandling i lika hög grad och därför överlever kortare tid efter en hjärtinfarkt, jämfört med män.

Kunskapen om könsskillnader inom hjärtkärlsjukdom har dock förbättrats något de senaste decennierna, enligt Karin Schenck-Gustafsson.

– I början mötte jag mycket motstånd och misstänksamhet, men numera är det självklart att det kan finnas skillnader mellan kvinnor och män. Men vi är inte i mål; kvinnor är fortfarande underrepresenterade i kliniska studier och mycket forskning bedrivs utan könsperspektiv. Könsskillnader redovisas fortfarande sällan i stora hjärtstudier även om kvinnor finns med i studierna, säger hon.

Hon poängterar också vikten av att undervisa om kön och genus.

Text: Sara Nilsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3 2020

Ola Danielsson
2023-09-07