Medicinvetarna #84: Varför angriper kroppen sig själv?

Autoimmun sjukdom beror inte på att immunförsvaret är rubbat, snarare att det är extra starkt. Men varför det börjar angripa den egna kroppen är något forskarna fortfarande försöker förstå. Hör professor Olle Kämpe berätta om betydelsen av genetik, miljöfaktorer – och slumpen. Poddavsnittet publicerades 29 december 2021.

Professor Olle Kämpe. Foto: Sara Öster.
Professor Olle Kämpe. Foto: Sara Öster.

Autoimmunitet innebär att kroppens immunförsvar – som normalt ska skydda oss mot virus, svampar och bakterier – i stället reagerar mot kroppsegna vävnader och påverkar deras funktion eller förstör dem. Det finns drygt hundra autoimmuna sjukdomar och tillsammans utgör de den viktigaste sjukdomsgruppen efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Men varje dag upptäcker man nya autoimmuna sjukdomar eller förstår att autoimmunitet är orsaken till redan kända sjukdomar.

I avsnitt 84 av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna intervjuas Olle Kämpe, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. I sin forskning studerar han modellsjukdomar för att förstå autoimmunitet med fokus på hormonsjukdomar. Försök pågår bland annat på personer som byter kön för att se hur förändringar i nivåer av könshormon påverkar förekomsten av autoimmunitet. Andra studier tittar på personer som fötts med bara en x-kromosom i vissa celler.

– Vi vet att kvinnor har ungefär fyra gånger ökad risk att drabbas av en autoimmun sjukdom, så där finns en könsskillnad som vi ännu inte förstår, säger Olle Kämpe.  

Runt sju-åtta procent av befolkningen lider av någon form av autoimmun sjukdom, exempelvis MS, typ1-diabetes, ledgångsreumatism, Addisons sjukdom eller SLE. Genetik och miljöfaktorer kan öka risken.

– Men det skulle kunna vara ren slump som orsakar felaktiga receptorer på immunförsvarets celler. Vi vet tyvärr mycket mindre om mekanismerna för autoimmunitet än till exempel cancer, säger Olle Kämpe. 

Hör honom berätta om hur autoimmunitet i hjärnan kan orsaka psykiska symtom, om baksidorna med en Nobelprisbelönad cancerbehandling, och om hur de hittade orsaken till en autoimmun sjukdom bakvägen med hjälp av en japansk samlardoktor och idogt arbete.  

I avsnittet svarar även forskaren Pär Flodin vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, på en lyssnarfråga om hur hälsan hänger ihop med vänskapsrelationer.

Läsning på temat

Andreas Andersson
2023-11-22