Medicinvetarna #75: Hur blir pandemihösten?

Så här 18 månader in i coronapandemin sammanfattar Medicinvetarna läget tillsammans med professor Joakim Dillner. Hur oroliga ska vi vara för delta-varianten? Kan vi utrota coronaviruset? Bör man åka utomlands i höst? De och många andra frågor besvaras i avsnittet. Avsnittet publicerades 25 augusti 2021.

Joakim Dillner
Professor Joakim Dillner. Foto: Andreas Andersson

Joakim Dillner är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet och enhetschef för Karolinska universitetssjukhusets centrum för cervixcancerprevention samt FoU-chef vid Karolinska universitetslaboratoriet. Han har under sin karriär framför allt forskat om humant papillomvirus. Men sedan mars 2020 har han och hans forskargrupp enbart ägnat sig åt att forska på olika aspekter på SARS-CoV-2 och den pågående pandemin. 

I Medicinvetarnas avsnitt #75 ger Joakim Dillner sin syn på var vi befinner oss i pandemin, vilka risker för ökat smittspridning som finns och hur oroliga vi bör vara för deltavarianten av viruset, och kommande mutationer. Han berättar också om sin egen forskning som bland annat visat att smittade individer kan bära på mycket lite eller oerhört mycket virus utan att det hänger ihop med hur sjuk personen är. Det kan förklara varför smittsamheten av corona varierar i så hög grad.  

- Det är framförallt personer mellan 20-40 som riskerar vara så kallade superspridare som bär på mycket störa mängder virus, säger han.

Avsnittet är inspelat torsdagen den nittonde augusti 2021. 

Mer på temat

Andreas Andersson
2023-11-22