Medicinvetarna #118: Hur utrota malaria?

Malaria är en parasitburen febersjukdom som kostar över 600 000 människoliv varje år enligt WHO:s statistik. Professor Anna Färnert har ägnat hela sin karriär åt att studera hur sjukdomen ska kunna behandlas och förhoppningsvis utrotas i framtiden. Avsnittet publicerades 19 april 2023.

Anna Färnert
Anna Färnert Foto: Andreas Andersson

Malaria sprids via myggor i tropiska och sub-tropiska delar av världen. Störst problem finns i Afrika söder om Sahara, och på global nivå avlider över 600 000 personer per år, framför allt barn. Sjukdomen har varit känd i tusentals år, men hur den smittar har man inte vetat lika länge. Idag används myggnät tillsammans med effektiva läkemedel för att stoppa utbredningen av sjukdomen. Utmaningarna handlar om att diagnosticera och tillhandahålla behandling till de drabbade som många gånger är fattiga personer på den afrikanska landsbygden. 

Anna Färnert är professor i infektionsmedicin vid Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har leder en forskargrupp som ägnar sig åt så kallad translationell forskning - det vill säga forskning som sker i nära samverkan med vården för att så snabbt som möjligt kunna använda nya fynd och insikter för att förbättra vården. Hennes forskning sker både i malariadrabbade länder i Afrika och på patienter som diagnosticerats med malaria i Sverige. I avsnitt 118 av Karolinska Institutets populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna berättar hon om när malaria fanns i Sverige och varför sjukdomen mest troligt inte kommer hit igen och om jakten på ett vaccin som ska rädda fler.

Under arbetet med detta avsnitt kom nyheten om ett nytt malaria-vaccin som uppges ha mycket högre effektivitet än tidigare vaccin. Anna Färnert intervjuades i Vetenskapsradion, Sveriges Radio, om nyheten. 

Jessica Alm
Jessica Alm Foto: Andreas Andersson

Vilka är de viktigaste forskningsfrågorna efter covid-19?

Jessica Alm är expertkoordinator på Centrum för hälsokriser vid institutionen för global folkhälsa samt enhetschef för Nationellt pandemicentrum vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet. Hon svarar på lyssnarfrågan: Vilka är de viktigaste obesvarade forskningsfrågorna om pandemin och covid-19?

Mer på temat

Andreas Andersson
2023-05-16