Medicinvetarna: #117: När blir samlandet sjukligt?

Runt 2,5 procent av alla i Sverige lider av samlarsyndrom. I de mer allvarligare fallen kan det få svåra konsekvenser som exempelvis social isolering och stora problem med överbelamring av hemmet. Hör psykologen och forskaren Volen Ivanov berätta om samsjuklighet, hur diagnosen yttrar sig och hur den kan behandlas. Avsnittet publicerades 5 april 2023.

Volen Ivanov. Foto Andreas Andersson
Volen Ivanov. Foto Andreas Andersson

Volen Ivanov är psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om att utveckla, utvärdera och implementera psykologisk behandling för tillstånd som ofta benämns som tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Han har särskilt intresserat sig för bland annat samlarsyndrom.  

- Samlarsyndrom är en psykiatrisk diagnos. Personer som lider av detta har väldigt svårt att göra sig av med saker, så svårt att hemmet blir belamrat av saker på ett oorganiserat sätt. En konsekvens blir att hemmet inte kan användas så som det är tänkt, till exempel inte kunna sova i sin säng eller laga mat i köket, säger han.

Diagnosen är vanligare bland äldre, runt 6-7 procent av alla över 65 år uppskattas vara drabbade, baserat på forskning i Nederländerna.

- Det finns en uppfattning om att personer med samlarsyndrom inte söker hjälp men i takt med att ny behandling utvecklats det senaste decenniet så har även antalet vårdsökande stigit. Det finns behandling, särskilt i större städer, som består av KBT i grupp. I Stockholm pågår forskning där man även lagt till hembesök av boendestödjare, säger Volen Ivanov.

Hör honom berätta mer om diagnosen och forskningen han bedriver i avsnitt 117 av KI:s populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna.

Sara Ingvarsson
Sara Ingvarsson. Foto: Cecilia Odlind

Varför ges onödig vård?

I avsnittet svarar även nydisputerade forskaren Sara Ingvarsson vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, på frågan om hur vanligt är det att sjukvården lägger resurser på ”onödig” vård och varför det sker. Hennes avhandlingsstudier visar att finns flera skäl.

-Det handlar dels om systemfel. Men det handlar också om relationen mellan läkare och patient. Läkaren har ofta en stark önskan om att kunna hjälpa patienten, säger hon.

Andreas Andersson
2023-10-19