Luftburen exponering för jordnötter gav inga svåra reaktioner

Många jordnötsallergiker är rädda för att reagera på jordnötter via luften. Men en ny studie ger lugnande besked.

Caroline Nilsson
Caroline Nilsson, foto: Fotogruppen Södersjukhuset.

Text: Ola Danielsson, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 2/2021 

Jordnötsallergiker som får i sig jordnötter via maten kan i värsta fall få livshotande symtom. Det är mer oklart om också luftburen exponering, att vistas i närheten av jordnötter, kan utgöra en risk för jordsnötsallergiker. 

– Många allergiker känner en oro för reaktioner via luften, säger Caroline Nilsson, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet. 

Hon har nu försökt gå till botten med frågan om luftburen jordnötsallergi genom en serie försök där 84 barn med jordnötsallergi deltog. Barnen fick sitta framför 300 gram jordnötter i en skål på en halv meters avstånd. Sedan togs skålen bort och barnet observerades i ytterligare en timme. 

– Det gick alldeles utmärkt. Två av barnen fick lindriga symtom, klåda i ögonen, men ingen annan fick någon reaktion, säger Caroline Nilsson. 

Även andra forskare har försökt framkalla allergiska reaktioner från jordnötter via luften, men än så länge har ingen lyckats. Det finns inte heller något beskrivet fall av svår reaktion eller dödsfall till följd av jordnötter via luften.  

Jordnötter
Jordnötter. Foto: Pixabay.com

Caroline Nilsson tar dock upplevelser av luftburna reaktioner på allvar. 

– Om man har upplevt en svår allergisk reaktion från att ha fått i sig jordnötter via maten och senare känner den distinkta doften av jordnötter så kan man få en reaktion i kroppen. Immunförsvaret kan aktiveras och spela en ett spratt. Men det är inte en allergisk reaktion och det är inga svåra symtom som uppstår på det sättet, säger Caroline Nilsson. 

De ämnen som uppfattas som lukten av jordnöt är inte samma ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion. 

– Doftmolekylerna består inte av proteiner. Det är bara proteinerna man är allergisk mot, säger Caroline Nilsson. 

Forskarna kunde dock med känsliga mätmetoder detektera spår av jordnötsprotein i luften, men framför allt på ett avstånd av mindre än en centimeter runt jordnötterna. 

– Mängden protein i luften är så liten att det är osannolikt att det skulle kunna ge upphov till måttliga eller kraftiga allergiska reaktioner, vilket vi alltså heller inte har sett hos någon av studiedeltagarna.   

Referens: Clinical & Experimental Allergy, april 2021 

Mer läsning

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2024-02-08