Hjärnforskare med teknikintresse

Hjärnforskaren Ola Hermanson vill dels förstå den friska hjärnans utveckling, dels lägga grunden för bättre behandlingar mot allvarliga sjukdomar. Han är gärna med och driver teknikutvecklingen, bland annat inom så kallad bioprinting.

Ola Hermanson i allmänna rummet i Biomedicum.
Ola Hermanson är professor i neurovetenskap, med ansvar för att öka intresset för forskning bland KI:s studenter. Foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om hjärnan – dels hur den friska hjärnan utvecklas och fungerar, dels hur det kan uppstå fel i denna utveckling som leder till sjukdom eller funktionsnedsättning. Ett av våra forskningsspår gäller hjärnbarken och dess koppling till kommunikation och språkutveckling – något som bland annat är relevant för förståelsen av autism. Ett annat spår gäller hjärntumörer hos barn, särskilt typer som idag saknar effektiv behandling. I min professur ingår också ett särskilt ansvar för att stimulera forskningsintresse hos studenter vid KI.

Hur forskar du?

– Vi använder oss av odlingar av mänskliga celler och ibland vävnadsprov, och fokuserar särskilt på epigenetik och transkription, det vill säga paketeringen av DNA i cellkärnan och dess betydelse för hur genomet blir läst och översatt till protein. Att introducera ny teknik och utveckla nya metoder är en viktig del av det vi gör. Vi var en av de första grupperna i Sverige som skapade cellodlingar med hjälp av skrivare, så kallad bioprinting. Idag utvecklar vi metoder för att göra tredimensionella modeller av hjärnor eller tumörer med 3D-skrivare – ett spännande arbete med många praktiska problem att lösa.

– Det senaste decenniet har vi inlett en rad samarbeten med kliniska forskare och fått en mer translationell profil. Det började med att vi gjorde en oväntad upptäckt i paketeringen av DNA, som visade sig ha koppling till en stor andel av all hjärncancer hos barn.

Vad handlar de kliniska samarbetena om?

– I ett av dem vi utvecklar metoder för att akut diagnostisera och prognostisera hjärntumörer under pågående operation, något som kan komma att användas för precisionsmedicin. Ett viktigt samarbete är med Klas Blomgren på KI angående hans upptäckt att litium har en skyddande effekt på hjärnan. Vi hoppas att det kan leda till behandlingar som gör att barns hjärnor tar mindre skada av strålterapi.

Om Ola Hermanson

Professor i neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap

Ola Hermanson är född i Norrköping 1965. Han studerade medicin vid Lunds universitet 1987–1990 och disputerade i medicinsk cellbiologi vid Linköpings universitet 1997. Åren 1997–2002 var han postdoc vid University of California, San Diego, i La Jolla, USA.

Hermanson kom till KI 2002 och leder sedan 2006 en forskargrupp vid institutionen för neurovetenskap. Han var 2008–2016 akademiskt ansvarig för KI:s Kanadarelationer, och 2015–2017 vetenskaplig föreståndare för KI:s Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, Hongkong. Sedan 2012 är han akademiskt ansvarig för Mats Sundin Fellowship in Human Development.

Ola Hermanson har anställts som professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet från 1 mars 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Ola Hermansson

KS
Innehållsgranskare:
2024-01-15