Blodstamcellernas egenskaper – Sidinh Lucs forskargrupp

I vår forskargrupp studerar vi den normala funktionen av blodstamceller och hur den skiljer sig åt mellan olika blodstamcellstyper i normalt tillstånd och i cancerutveckling. Dessutom undersöker vi hur funktionen regleras i de olika blodstamcellstyperna genom epigenetiska studier.

Om vår forskning

Under hela livet produceras det kontinuerligt blodceller för att upprätthålla viktiga funktioner i kroppen såsom vårt immunförsvar, syretransport till vävnader och sårläkning. Blodcellerna kommer från blodstamceller i benmärgen som har i uppgift att producera nya celler under hela vår livstid. Det har visats att det finns olika typer av blodstamceller med skilda egenskaper i blodsystemet, men vad de har för exakta funktioner i blodsystemet och hur olika stamcellstypers egenskaper bestäms är ännu inte känt. Påvisandet av olika typer av blodstamceller med skilda biologiska egenskaper i blodsystemet, tyder också på att olika slags blodcancer skulle kunna uppstå beroende på vilken blodstamcellstyp cancern härstammar från.

Kunskap om hur normala blodstamceller fungerar och hur deras egenskaper styrs, kan därför öka vår förståelse för hur och varför blodcancer utvecklas. En ökad förståelse för de grundläggande mekanismerna för blodstamcellsfunktioner, är mycket viktig för att kunna förstå och förhindra uppkomsten av olika typer av blodsjukdomar såsom leukemier. Förutom en ökad förståelse för blodstamcellsfunktioner kommer dessa studier därmed även bidra till utveckling av bättre och tidigare diagnostik- och behandlingsmöjligheter för patienter i framtiden.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan.

Sidinh Luc om blodstamceller och leukemi

Publikationer

Utvalda publikationer