Om att delta i PET-studier

För att den medicinska forskningen ska gå framåt och bidra till bättre behandlingar är forskarna helt beroende av att människor ställer upp som försökspersoner. Samtidigt måste de studier som försökspersonerna deltar i vara så ofarliga som möjligt.

Bild på en PET-undersökning i två steg
PET-undersökning Foto: Andrea Varrone

En försöksperson är en helt enkelt person som deltar i en klinisk forskningsstudie, till exempel genom att låta sig undersökas med PET-kamera. Försökspersoner delas vanligtvis in i två grupper:

  • En patient som har en diagnos och lider av en sjukdom.
  • En frisk person som inte lider av någon sjukdom och som ofta bidrar med jämförelseunderlag till sjuka försökspersoner, så kallad kontroll.

En PET-undersökning tar mellan en och en och en halv timme att genomföra. Den radioaktivitet som når kroppen under undersökningen är jämförbar den genomsnittliga stråldos en person bosatt i Sverige erhåller från omgivningen under cirka 8 månader.

Ansvaret för de människor som deltar i forskningsstudier – både för deras välbefinnande och för den information som samlas in – ligger på forskningsledaren. All forskning på människor regleras också i detalj i lagar och etiska riktlinjer.

PET-forskningen vid Centrum för psykiatriforskning är granskad av Centrala etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålskyddskommittén vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Vi följer också gällande lagar och regler när det datahantering, forsknings- och patientsekretess.

Intresseanmälan

Du kan anmäla dig som försöksperson till våra PET-studier genom att svara på de annonser som läggs ut på Karolinska Institutets annonseringsplats ”Försökspersoner sökes”, i dagspressen eller sociala medier. Samtliga annonser läggs också ut på vår egen webbplats. Det går även bra att anmäla ditt intresse till vår databas som inte är studiespecifik.

Därefter kan du komma att bli kontaktad av någon från forskargruppen. Då får du ytterligare information om vad det innebär att vara försöksperson och du ges givetvis möjlighet att ställa egna frågor.

Du kan INTE vara med i en PET-studie om du:

  • är gravid eller om du planerar att bli gravid inom en snar framtid
  • lider av klaustrofobi.
Ann Hagerborn
2024-04-08