Rörelse, gång och funktion – Eva Broströms forskargrupp

Forskargruppen är kopplad till den Medicinska enheten för högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den har en multidisciplinär sammansättning bestående av sjukgymnaster, ortopeder, ortopedingenjörer och biomekaniker.

Forskning

Vi verkar för att överföra forskningsresultat och kunskap från klinisk och medicinsk forskning till sjukgymnastik, ortopedi och ortopedteknik, samt andra vårdvetenskapliga kunskapsfält så att kunskapen på bästa sätt ska komma både barn och vuxna till godo. Den övergripande målsättningen är att förbättra diagnostiken, underlätta val av behandlingsmetod, utvärdera behandlingsutfallet och kvalitetssäkra behandlingen avseende barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi vill bidra till att utforska och förklara kompensatoriska strategier och bidra till underlättande lösningar och åtgärder för bästa möjliga delaktighet genom att:

  • Kombinera, utveckla och förbättra metoder som kan ge svar på människans olika rörelsefunktioner
  • Förbättra funktion och reducera sekundära följder hos de varierande naturalförloppen
  • Utveckla bedömningsinstrument som mäter effekter av träning
  • Fördjupa kunskap om olika faktorers påverkan, bland annat ledkontrakturer och spasticitet, och hur de samverkar
  • Undersöka upplevd smärta och dess inverkan på rörelsefunktion
  • Utvärdera effekter av medicinsk behandling på gångfunktion

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen