Centrum för klusterhuvudvärk - Forskargrupper och övriga medlemmar

Samtliga forskargrupper vid Karolinska Institutet involverade i Centrum för klusterhuvudvärk, sorterade efter institution.

Forskargrupper

Institutionen för neurovetenskap

Carmine Belin Laboratory

Målet med vår forskning är att undersöka de potentiella molekylära mekanismerna bakom klusterhuvudvärk och kopplingen till dygnsrytm och genetiska faktorer. Detta kommer att ge oss insyn i olika patogena mekanismer som förekommer vid klusterhuvudvärk och leda till identifiering av mål i utvecklingen av nya och effektivare behandlingsstrategier.

Detta genomförs genom att använda och ytterligare utöka en unik biobank av biologisk vävnad och kliniska data från patienter med klusterhuvudvärk och kontroller i Sverige.

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Christina Sjöstrand Research Group

Klusterhuvudvärk är ett av de allvarligaste smärtsyndromen som beskrivs. Förutom vårt fokus på stroke och migrän intresserar vi oss även för klusterhuvudvärk även kallat hortons huvudärk. När det gäller klusterhuvudvärk och genetik deltar vi i ett samarbete som leds av docent Andrea Carmine Belin, institutionen för neurovetenskap, KI.

Vi undersöker också sjukdomsmönstret hos patienter med klusterhuvudvärk och samarbetar med professor Kristina Alexanderson vid Institutionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Profile image

Christina Sjöstrand

Universitetslektor, Adj

Övriga medlemmar

Ann-Christin Karlsson

Assistent
072-207 40 99

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Medicinsk enhet Neurologi

Tema Hjärta, Kärl och Neuro

Elisabet Waldenlind

Anknuten till Forskning
AC
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-01-31