Skip to main content

Djurförsök på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Det gör vi både genom grundläggande forskning för att förstå biologiska mekanismer och genom mer patientnära forskning som tar fram nya behandlingsformer.

Missing ALT text.
Foto: Komparativ Medicin/Karolinska Institutet.

Varför behövs djurförsök?

En stor del av den experimentella forskningen utförs i exempelvis provrör eller cellodlingar. Men ännu går det inte att ersätta all användning av försöksdjur med forskning med alternativa metoder. Forskning om många stora sjukdomsområden behöver djurförsök för att få ny kunskap om hittills okända biologiska mekanismer. Vid Karolinska Institutet kan det gälla exempelvis forskning om diabetes, reumatism eller sjukdomar i nervsystemet.

Etisk prövning

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. För att få utföra ett djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. I de djurförsöksetiska nämnderna sitter forskarrepresentanter och lekmän vars uppgift är att väga påverkan på djuren mot nyttan av forskningen.

Utbildningskrav

Alla personer som utför djurförsök vid Karolinska Institutet – forskare, studenter och djurvårdare – ska ha genomgått en utbildning i försöksdjurskunskap. Utbildningen inbegriper bland annat begreppet 3R, som i Replace, Refine, and Reduce.

  Begreppet 3R

  • Ersätt (Replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt.
  • Förfina (Refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks.
  • Minska (Reduce) antalet djur.

  Principen om 3R för dig som är medarbetare på KI

  Vilka försöksdjur används vid KI?

  Möss, råttor och zebrafiskar är de djurarter som används allra mest inom den medicinska forskningen vid Karolinska Institutet.

  Många möss avlas fram med specifika förändringar i sina arvsanlag, för att studera hur dessa anlag påverkar vilka proteiner som bildas och deras funktion för uppkomsten av sjukdom. Inom forskning om inflammationer används ofta råttor. Zebrafiskar, som är genomskinliga under sin uppväxt, ger möjlighet att rent optiskt följa cellers och organs utveckling. I viss utsträckning görs försök även med salamandrar och rundmunnar.

  Ett mindre antal grisar och får används inom Karolinska Institutets forskning och då främst om hjärtkärlsjukdomar. En mindre mängd primater (apor) används inom forskningen om hiv och om hjärnans funktion.

  Forskning med apor

  Apor används endast när andra djurarter inte kan användas. De används främst i forskning om hjärnans sjukdomar, uppbyggnad och funktion och i forskningen för att få fram vaccin, till exempel mot hiv/aids och malaria.

  Forskning med apor

  Apors boendemiljö och sociala miljö

  Alternativa metoder

  Viss medicinsk forskning behöver göras i biologiska system som liknar människokroppen så mycket som möjligt. Men även för komplicerade studier kan djurförsök i vissa fall ersättas med exempelvis försök i cellkulturer eller med datormodeller. Utveckling och prövning av alternativa metoder pågår vid flera universitet och högskolor. 

  Vetenskapsrådet ger också ekonomiskt stöd till projekt som syftar till att utveckla alternativa metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök. Vid Karolinska Institutet har flera forskargrupper fått del av dessa speciella anslag för att använda och utveckla alternativa metoder i sin forskning.

  Möt tre forskare som söker alternativ

  Djurförsök under historien

  Djur har sedan länge använts i forskning och har varit avgörande för den kunskap vi har idag om kroppens utveckling och genetik och för framtagande av exempelvis vaccin och antibiotika.

  Tidslinjen: Djurförsök

  Kontakt

  För mer information, använd vårt kontaktformulär.