Har du en fråga?

Du hittar kontaktinformation till Karolinska Institutets institutioner och övriga funktioner på Kontakta och besök oss. Men om du är osäker på vem du ska vända dig till så kan du använda detta formulär för att nå rätt person.
Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.